Den virkelige skandale bag gamle sure ænder

MAD – I dagens Danmark er det tilladt at sælge 14 dage gamle ænder af underlødig kvalitet som ‘ferske’, men ulovligt at sælge gode friskslagtede ænder fra stalddøren til at putte direkte i ovnen. Det er den virkelige og groteske skandale bag den juledagenes ildelugtende andepanik.

Mange fik sig en grim overraskelse, da de skulle til at stege juleanden fra Dansk And.

 

Af Tanja Pedersen og Finn Jensen, Dansk Fjerkræ Forum

Julen 2015 og skandalen om de surt lugtende ænder understregede endnu en gang, at det er helt galt med Fødevarestyrelsen og reglerne for salg af slagtet fjerkræ.

‘Ferske’ ænder slagtet 10. december blev tilbagekaldt 23. december af Fødevarestyrelsen på grund af  ‘afvigende lugt’. Den afvigende lugt skyldes problemer med nedkølingen af indmad hos et ukendt antal ænder fra det nystartede andeslagteri Dansk And i Struer.

Ænderne var dermed blevet fordærvet og lugtede grimt af kloak, når de blev pakket ud af indpakningen hjemme hos forbrugerne. Ekstra Bladet dækkede sagen med overskriften ‘Danmark i rådden ande-panik’

Pakket i beskyttet atmosfære
Ænderne var pakket i ‘beskyttet atmosfære’, og så kan holdbarheden forøges til mere end 14 dage. Det smarte for producenten er, at så kan anden sælges som ‘fersk’, men den er så sandelig ikke ‘frisk’. Faktisk er kvaliteten af anden dårlig. Forskning viser, at kød pakket i beskyttende atmosfære har ringere spisekvalitet.

Ænder i beskyttet atmosfære lugter surt når de bliver pakket ud, så forbrugerne bliver opfordret til at lade anden ligge udenfor indpakningen i en halv time, før forbrugeren kan konstatere om lugten er forsvundet, eller om anden er rådden eller dårlig.

Men hvor i alverden er vi henne i dagens Danmark, når det er blevet normalt, at ænder lugter surt, når de pakkes ud, og at de skal være i beskyttet atmosfære, for at de kan sælges som ‘ferske’?

Her er en flok glade ænder, som lever på et lille landbrug ved Gørløse. Foto: Mathias Nørregaard

Må ikke sælge fra stalddøren
I sagen om rådne ænder fra Dansk And gjorde Fødevarestyrelsen meget kraftigt opmærksom på, at det er »producentens ansvar at levere ordentlige fødevarer«. Det er selvfølgelig rigtigt, men er det så ikke også Fødevarestyrelsen ansvar at sørge for, at forbrugerne har mulighed for at vælge ordentlige fødevarer?

Vi er mange små producenter, som gerne vil sælge friskslagtede og ferske ænder, gæs og kyllinger til lokale forbrugere direkte fra stalddøren. Det må vi ikke i dag, med mindre dyret er uåbnet. Det vil sige, at det er op til forbrugeren selv at skulle udtage indvolde, rense og ordne dyret.

I foråret 2015 blev der fremsat et forslag, der ville gøre det muligt for små producenter at sælge udtagede, ovnklare ænder fra små stalddørssalg. DTU har tilmed tilkendegivet, at fødevaresikkerheden højnes, når fjerkræ bliver udtaget af en producent med stor erfaring, frem for at forbrugeren selv skal ordne dyret.

De nye regler skulle efter hensigten være trådt i kraft inden udgangen af 2015, men Fødevarestyrelsen har uden saglige argumenter udskudt de nye regler, og reglerne forventes ikke at træde i kraft før sommeren 2016.

Den virkelige skandale
Det er i dagens Danmark tilladt at sælge 14 dage gamle ænder af underlødig kvalitet som ‘ferske’, men ulovligt at sælge gode friskslagtede ænder fra stalddøren til at putte direkte i ovnen. Det er den virkelig groteske skandale bag den rådne ande-panik.

Lad 2016 blive året, da fornuften kommer til fødevareminister Eva Kjer Hansen, og de regler, som der er indgået aftale om, bliver gennemført. Så kan forbrugerne til næste jul købe friske ænder fra gode lokale producenter i stedet for gamle sure ænder pakket i beskyttende atmosfære.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: