Misforståelser og fejl om sure ænder og stalddørssalg

KOMMENTAR – Gunder Jensens indlæg er præget af misforståelser, fejltolkninger og faktuelle fejl, skriver Finn Jensen og Tanja Pedersen i debatten om gamle sure juleænder og reglerne for stalddørssalg.

En flok glade ænder, der måske skal sælges ved stalddøren. Foto: Mathias Nørregaard

Af Finn Jensen og Tanja Pedersen, Dansk Fjerkræ Forum

Netavisen OrganicToday.dk bragte 25. januar en kommentar fra Gunder Jensen, bestyrelsesformand for Gråsten Fjerkræ, til artiklen “Den virkelige skandale bag gamle sure ænder” skrevet af Finn Jensen og Tanja Pedersen, bragt i organictoday.dk 7. januar.

Desværre er Gunder Jensens indlæg (Læs det her) præget af mange misforståelser, forkerte tolkninger og faktuelle fejl.

Det er en meget uheldig situation som Dansk And har bragt sig i (de rådnende ænder op til jul). Gunder Jensen har helt ret i, at der var noget galt i produktionen, og det fremgår også af Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, men vores indlæg er først og fremmest en kritik af den gældende lovgivning, IKKE en kritik af Dansk And.

Det er en helt forfejlet opfattelse af vores indlæg. Sagen fra Dansk And har blot gjort det endnu mere tydeligt, at vores nuværende lovgivning på området er helt tåbelig og fratager forbrugeren et reelt valg.

Mange forbrugere forveksler fersk med frisk
Fødevarestyrelsen har godkendt, at ænder med lang holdbarhed sælges pakket i beskyttende atmosfære, som ferske. Vi nævnte i vores tidligere indlæg, at kød pakket i beskyttende atmosfære er af underlødig kvalitet, og det mener vi fortsat. Undersøgelser viser nemlig at »Luften i pakkerne ændrer kødets egenskaber, så det bliver mere tørt, sejt og får en smag af genopvarmet kød« og det er i vores øjne en underlødig kvalitet.

Vi tror at mange forbrugere forveksler fersk med frisk og derfor køber ferske ænder i den tro, at de er friske og dermed reelt bliver snydt. Forhåbentlig kan denne sag få forbrugerne til at kigge lidt mere kritisk på madvarerne, og specielt på hvornår ferske varer er produceret.

Gunder Jensen skriver i sin kommentar, at det er forkert at pakning i beskyttende atmosfære giver en sur lugt, men her er han i modstrid med Martin Daasbjerg fra Dansk And, som til Politiken siger »Ænder skal have en svag syrlig lugt, fordi de har været vakuumpakket gennem længere tid«, og såmænd også med kvalitetschef Karin Frøidt fra COOP, som til Ritzau har udtalt »Fjerkræ, der har været pakket i tætsluttende emballage, lugter altid dårligt eller syrligt i et stykke tid.«

Nye regler for stalddørssalg – ja tak
Det er fuldstændig korrekt at vi ønsker nye regler for stalddørssalg, så det bliver muligt at sælge slagtet fjerkræ uden indvolde til forbrugere. I dag er det tilladt at sælge slagtet fjerkræ, men indvoldene må ikke være taget ud. Vi mener at det er en fordel for fødevaresikkerheden hvis indvoldene bliver taget ud under ordnede forhold af erfarne personer, fremfor at en uerfaren person skal gøre dette hjemme i eget køkken, hvor forholdene måske ikke er optimale.

Tilbage i maj 2015 afholdt Fødevarestyrelsen et offentligt møde om de nye regler (Gunder Jensen var ikke med til dette møde). Her var der generelt set opbakning til at ændre lovgivningen, dog var Landbrug & Fødevarer imod, og COOP havde nogle betænkeligheder.

Deres kritikpunkter gik på, at den risikovurdering som DTU Fødevareinstituttet havde lavet ikke var tilstrækkelig uddybende. I august 2015 lavede DTU Fødevareinstituttet derfor en mere omfattende risikovurdering med konklusionen »Den ændrede praksis vil generelt ikke være behæftet med en væsentlig forøgelse af fødevarebårne risici«.

Skal ikke ske uden kontrol
Netop spørgsmålet omkring udtagning af indvolde udført af stalddørssælgeren, vurderer DTU Fødevareinstituttet som værende en forhøjelse af fødevaresikkerheden: »Udtagning af organer af en uøvet forbruger øger risikoen for krydskontamination i køkkenet.« DTU Fødevareinstituttet er dermed helt enige i, at det er en fordel for fødevaresikkerheden at udtagning sker af øvede personer.

Udtagningen hos stalddørssælgeren kommer ikke til at ske uden kontrol, som man ellers kunne tro på baggrund af Gunder Jensens kommentar. Her er han helt galt afmarcheret. Der er krav til lokaler og procedurer og disse skal godkendes af Fødevarestyrelsen på et kontrolbesøg, så der er ikke tale om at »køre på frihjul«, som Gunder Jensen fejlagtigt tror, men at stalddørssælgere bliver godkendte af Fødevarestyrelsen. En ændring af reglerne vil forhåbentlig betyde færre af de sorte slagtere helt uden for lovens rammer, og flere som kan slagte og sælge lovligt, med høj fødevaresikkerhed til gavn og glæde for alle.

De nye regler er vedtaget
Gunder Jensen mener heller ikke at de nye regler er blevet vedtaget, men det er de skam og mangler blot at blive ført ud i livet. René Christensen (DF) formand for Fødevareudvalget på Christiansborg udtalte til P4 Sjælland i oktober, at »han var med til at vedtage regelændringerne i maj«, og kan ikke forstå at de endnu ikke er trådt i kraft.

»Det, vi har foreslået her, er jo ikke en revolution af stalddørssalg, så jeg vil tage fat i ministeren og få undersøgt, om vi ikke kan speede processen op.«

Reglerne er vedtaget, vi venter blot (utålmodigt) på at de bliver indført, og når det sker vil det være til fordel for både fødevaresikkerheden og forbrugerne, der får mulighed for at købe det produkt de gerne vil have. Desuden vil regelændringerne bidrage til at højne den danske produktion af fjerkræ (og kaniner). Forhåbentlig vil ændringen også betyde at flere vil opstarte en produktion af godt dansk fjerkræ, for efterspørgslen på nicheprodukter med dyrevelfærd i højsædet er stærkt stigende.

Løgismosekyllingen, Nettos succes med franske frilandskyllinger er et godt eksempel. En produktion som denne kan dog (endnu) ikke kan lade sig gøre i Danmark, men forhåbentlig kan stalddørssælgere med de nye regler i hånden, sætte skub i produktionen af lokaltavlet fjerkræ, så vi kan få gode lokale danske kyllinger ud til forbrugerne.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: