Kun hvert andet land i Europa har klimaplan

KLIMA – Miljøminister Pia Olsen Dyhr mødes i dag med de øvrige miljøministre i Europa for at blive enige om en fælles indsats mod klimaforandringer. Planen er et skridt i den rigtige retning, men mangler bindende målsætninger.

Centraleuropa har i de seneste uger været ramt af voldsomme oversvømmelser.

Centraleuropa har i de seneste uger været ramt af voldsomme oversvømmelser, og tusindvis af mennesker har måttet forlade hus og hjem. Alene i Tyskland har regningen beløbet sig til 90 milliarder euro, vurderer kreditvurderingsinstituttet Fitch. Der er derfor ingen tvivl om vigtigheden af, at der sættes ind over for de voldsomme ødelæggelser, skybrud kan skabe.

- Det er bydende nødvendigt, at klimatilpasning kommer på den europæiske dagsorden. Derfor er jeg som udgangspunkt glad for Kommissionens udspil. Jeg må dog indrømme, at jeg er skuffet over, at alt i strategien er frivilligt. Det er simpelthen ikke godt nok, at ikke alle lande har lavet en klimatilpasningsplan, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr.

Kun 15 af 27 lande har strategi
På nuværende tidspunkt har kun 15 af de 27 medlemslande lavet klimatilpasningsstrategier og endnu færre en egentlig klimatilpasningsplan. Derfor lægger Kommissionen op til at overvåge landenes indsats frem mod 2017. Er landene ikke nået langt nok til den tid, åbnes der mulighed for, at der kan komme bindende regler. Noget en række lande dog stiller sig skeptiske overfor.

- I Danmark er vi gået foran og har vedtaget planen “Klimasikring af Danmark”, så vi har vores på det tørre. Men kommer de øvrige lande ikke med, ja så får det altså alvorlige konsekvenser for miljø, natur og den europæiske økonomi. De her problemer er grænseoverskridende, og derfor skal vi løfte i flok, siger Pia Olsen Dyhr.

Set ud fra et eksportperspektiv er det godt nyt for Danmark, at der nu kommer øget fokus på klimatilpasning i Europa. Danmark er langt fremme, når det handler om at udvikle klimatilpasningsløsninger. Både når det kommer til rådgivning, byplanlægning, teknologiudvikling og implementering af konkrete løsninger, har vi meget at tilbyde de lande, der skal til at arbejde konkret med klimatilpasning.

Foruden klimaplanerne fokuserer strategien på at sikre, at medlemslandene har adgang til den fornødne viden og information. Samtidig skal klimatilpasning i højere grad integreres i andre politikområder som landbrug og fiskeri og ved etablering af ny infrastruktur.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: