Kontrollen af lange dyretransporter sejler

LANDBRUG – Antallet af lange transporter med levende dyr er steget voldsomt. Alligevel har Fødevarestyrelsen undladt at skride ind over for danske og udenlandske vognmænd, der overtræder reglerne, der skal sikre dyrenes velfærd.

Alene sidste år eksporterede dansk landbrug over 14 millioner levende grise og knap 60 millioner levende fjerkræ. Foto: Animals Angels

DYREVELFÆRD

Gennem flere år har Fødevarestyrelsen undladt at skride ind over for både danske og udenlandske landmænd, som har brudt reglerne for transport af levende grise og andre dyr ud af Danmark. Det har fået miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til at skride ind. Han kræver nu en redegørelse fra Fødevarestyrelsen.

- Fødevarestyrelsen har ikke levet op til sit ansvar. Det er uacceptabelt rod, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Danmark tager dyrevelfærd alvorligt. Jeg har derfor bedt om en udførlig redegørelse fra Fødevarestyrelsen om årsagerne til dette svigt – og hvordan vi sikrer, at det ikke gentager sig. Jeg har desuden bedt Fødevarestyrelsen om at sikre, at der omgående følges op på de sager, hvor der ikke er blevet sanktioneret, siger ministeren.

Danske landmænd sender i stigende omfang smågrise og slagtesvin ud af landet, og tal fra Dyrenes Beskyttelse viser, at mere end ni millioner levende grise i 2017 blev læsset og fragtet over otte timer på transporter ud af landet.

Senest 6. juli skal Fødevarestyrelsen aflevere en redegørelse til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen om sagen.

Fødevarestyrelsen beklager
Esben Egede Rasmussen, der er direktør i Fødevarestyrelsen, beklager sagen.

- Det er dybt beklageligt, at vi ikke har fulgt op med sanktioner på et område, der er så vitalt for både dyrevelfærden og for sikring af fair konkurrence mellem vognmændene.

- Hvad årsagerne til den manglende opfølgning er, er vi nu i gang med at afdække, siger han.

Fødevarestyrelsens egen gennemgang viser, at der siden 2015 har været indsendt mere end 26.000 logbøger til kontrol. Af dem er der cirka 1000 logbøger, som indeholder overtrædelser af reglerne. Alligevel er hverken chauffører og vognmænd ikke blevet anmeldt til politiet.

Logbøgerne fordeler sig over 70 virksomheder, oplyser Fødevarestyrelsen.

Millioner af grise pakket i etager
Den voldsomme stigning i antallet af lange dyretransporter fik for få uger siden Dyrenes Beskyttelse til at slå alarm.

Mere end 9 millioner grise blev i 2017 pakket i etager og kørt ud af Danmark på stressende lange dyretransporter på over otte timer, nogle med endestation så langt væk som Rumænien, oplyser Dyrenes Beskyttelse.

- Det er en voldsom stigning i lange dyretransporter med grise i jagten på profit, fordi det bedre kan betale sig at opfede grisene i udlandet, eller fordi svineproducenterne kan få en bedre pris for dem, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Alene sidste år eksporterede dansk landbrug over 14 millioner levende grise og knap 60 millioner levende fjerkræ.

- Det er chokerende, at de ansvarshavende myndigheder ikke har fulgt tilstrækkelig op på dyrevelfærdskontrollen af de mange tusinde dyretransporter, der hvert år kører ud af landet, siger Britta Riis i en skriftlig kommentar til nyhedsbureauet Ritzau.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: