Konservative får grøn tillægspakke

GYLLEGATE – Kvælstofudledningen fra landbrugspakken blev reduceret med 630 ton. Vi er utroligt glade på naturens vegne, siger Mette Abildgaard, miljøordfører for de konservative.

Mette Abildgaard er tilfreds med, at det endelig lykkedes at få en aftale med regeringen. Foto: Facebook

Fredag morgen sluttede forhandlingerne om en ny grøn tillægspakke mellem de borgerlige partier med en aftale. Resultatet bliver, at kvælstofudledningen fra landbrugspakken blev reduceret med i alt 630 ton, og at kvælstofregnskabet med tillægspakken derfor går i grønt plus allerede i 2018 – et år før planlagt.

Baggrunden for den grønne tillægspakke er, at de borgerlige partier i december blev enige om en landbrugspakke, men efter at en række forskere såede tvivl om pakkens påvirkning af naturen og slog fast, at pakken udledte mere kvælstof, end regeringen havde fortalt, krævede Det Konservative Folkeparti en tillægspakke med tiltag, der skulle kompensere for den øgede kvælstofudledning.

- Vi krævede tillægspakken, allerede mens Eva Kjer Hansen var minister, og selvom det har taget lang tid, er vi lige nu utroligt glade på naturens vegne for, at det endelig er lykkedes, siger den konservative miljøordfører Mette Abildgaard.

Ekstra midler skal kompensere
Den grønne tillægspakke betyder, at der tilføres ekstra midler til at kompensere naturen for i alt 630 ton udledt kvælstof i 2017 og 2018.

- Vi havde på forhånd ønsket 624 ton i kompensation, og vi er derfor meget tilfredse med at nå hele vejen og lidt længere. Derfor vil jeg også gerne takke de andre borgerlige partier for at imødekomme os på dette område. Vi er både glade for og stolte af, at det er lykkedes, siger Mette Abildgaard.

Sammen med den grønne tillægspakke blev partierne desuden enige om en såkaldt naturpakke, der blandt andet styrker biodiversiteten i naturen. Det skete også med konservativ støtte.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: