Kommuner skal indsamle og sortere plastik ens

MILJØ – Det skal være slut med forskellig indsamling af plastikaffald. Det hindrer en effektiv genanvendelse, at kommunerne indsamler plastikaffald på forskellige måder. Derfor vil Miljø- og fødevareministeriet indføre fælles standarder.

Vores håndtering af affald og ressourcer har stor betydning for samfundsøkonomien. EU sætter nye mål for genanvendelse. Foto: Colourbox

Vi skal have fælles ordninger for sortering og indsamling af plastikaffald på tværs af kommunegrænser. For at gøre affaldssorteringen nemmere for borgerne og affaldsbehandlingen bedre for virksomhederne vil miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen nu lave fælles standarder for plastikaffald.

- Hvis vi skal kunne genanvende mere plastik, skal vi sortere og indsamle vores affald ens. I dag står indsamlerne tilbage med en stor uens masse af plastikaffald, som er svær at genanvende. Hvis vi vil have højere kvalitet i genanvendelsen, kræver det bedre sortering og indsamling. Det vil gøre det meget lettere og mere økonomisk attraktivt at få plastikaffald genanvendt, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Husholdninger skal bidrage med mere
I dag indsamler og genanvender vi i Danmark cirka en tredjedel af vores plastikemballageaffald. Plastikbranchen estimerer, at imens erhvervet står for 55 procent, bidrager husholdningerne blot med 17 procent. Det er alt for lidt, også set i lyset af nye ambitiøse målsætninger fra EU om at nå 50 procent genanvendelse i 2025.

- Vi skal gøre det let for borgerne at sortere affaldet, så det nemt og enkelt kan genanvendes. Jeg tror, at alle i branchen er enige om, at der er brug for fælles retning, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Ifølge ham er standardiseret sortering og indsamling af plastikaffald blot et af en lang række elementer i regeringens kommende plastikhandlingsplan.

Fakta om plastikaffald og plastikemballageaffald

Der eksisterer ikke på nuværende tidspunkt et fyldestgørende datasæt over, hvor store mængder plastikaffald, danskerne samlet set årligt smider ud. Nedenfor fremgår estimater fra Miljøstyrelsens emballagestatistik og den europæiske brancheorganisation for plastikproducenter PlasticsEurope.

Plastik:

  • Der forbruges årligt 500.000 tons plastik i Danmark (estimat PlasticEurope)
  • Vi genererer årligt 340.000 tons plastikaffald i Danmark (estimat PlasticEurope)
  • Det estimeres, at ca. 63 pct. sendes til forbrænding, ca. 36 pct. til genanvendelse og ca. 1-2 pct. til deponering (PlasticEurope)

Plastikemballage:

  • Vi generer årligt 215.000 tons plastikemballageaffald (Miljøstyrelsens emballagestatistik 2016, endnu ikke publiceret)
  • I 2016 blev 36 pct. af plastikemballagen fra husholdninger og erhverv genanvendt (Miljøstyrelsens emballagestatistik 2016, endnu ikke publiceret).
  • Danmark er gennem det nyligt reviderede emballagedirektiv forpligtet til at efterleve mål for genanvendelse af plastikemballage på 50 pct. i 2025 og 55 pct. i 2030.
  • Det estimeres, at omkring 17 pct. af det plastikemballageaffald, der genereres i husholdningerne, sendes til genanvendelse. (PlasticEurope)

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: