Ny behandling af plastaffald skal give mere genbrug

MILJØ – Kun 15 procent af plast fra husholdningsaffald bliver genanvendt i praksis. Nu vil Teknologisk Institut udvikle ny plasmateknologi, som skal føre til øget genbrug.

Mange emballager består af flere forskellige typer plast. Det gør dem næsten umulige at genanvende. Foto: Teknologisk Institut

I et nyt projekt vil Teknologisk Institut udvikle en teknologi til at opdele affaldsplast i genanvendelige fraktioner, så plasten bliver mere egnet til genanvendelse.

I 2018 bliver cirka 30.000 tons sorteret plast afhentet hos forbrugerne, hvoraf 78 procent bliver genanvendt. Men kun 15 procent af al plast fra husholdningsaffaldet genanvendes. Mange produkter indeholder nemlig flere forskellige plasttyper, der enten er svejset eller limet sammen og derfor er meget svært at skille ad.

- På grund af de ringe genanvendelsesmuligheder bliver de fleste plastemballager med flere lag normalt brændt eller deponeret, hvilket strider imod målet om cirkulær økonomi, siger Jens Kromann Nielsen, faglig leder på Teknologisk Institut.

Flere lag plast
En stor del af de emballager, vi benytter hver dag, består af flere lag plast, der er sat sammen for at beskytte varen. Et eksempel er pålægsemballage af plast, hvor ét lag plast er egnet til fødevarekontakt, mens et andet, kraftigere lag plast søger for holdbarheden af pakken.

Denne type emballage er skræddersyet til at sikre holdbarheden af den enkelte vare, da den kombinerer egenskaberne fra forskellige typer af plast. Men emballage af flere typer plast er næsten umulige at genanvende.

I et nyt projekt vil Teknologisk Institut derfor benytte plasmateknologi til at nedbryde de typer af plastaffald, der i dag ikke kan genbruges. Plasma kan nedbryde bestemte plastpolymere i emballager og dermed efterlade et restprodukt, som kan genanvendes. For eksempel vil plasmabehandling af pålægsemballage nedbryde nogle af de svejsede plastlag, så der kun er en type plast tilbage, som er egnet til genbrug.

Optimal nedbrydning
- Første skridt i projektet bliver at udvikle processer, der sikrer optimal nedbrydning af de typer af plast, som oftest benyttes i flerlagsemballager. Dernæst vil vi se på hvordan metoden kan implementeres i industrien og sikre rentable muligheder for genbrug, siger Jens Kromann Nielsen.

Amager Ressourcecenter medvirker i projektet som potentiel aftager af teknologien, mens Renew Energy A/S skal designe det industrielle setup. Projektet er et toårigt miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram under Miljøstyrelsen.

FAKTA om plast

  • 95% af værdien af plastemballage går på verdensplan tabt efter første brugscyklus.
  • Selv i Europa og USA er plastflasker den eneste form for plastemballage, der er omfattet af et velfungerende og effektivt genanvendelsessystem.
  • På affaldssorteringsanlæg opdeles plastaffald i dag i rent plast, som for det meste kan genanvendes, og blandet plast som er meget svært at adskille og genbruge.

Kilde: Ellen MacArthur Foundation og Teknologisk Institut

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: