Københavnerne klar til flere delebiler

TRANSPORT – Der er kamp om pladsen i København. Et pilotprojekt skal motivere københavnerne til at droppe egen bil og i stedet gøre brug af delebiler, kollektiv transport og bycykler.

Én delebil kan erstatte fem til ti privatbiler. (Pressefoto)

Københavns Kommune vil indrette byen smartere, så der bliver bedre plads til cykelparkering, klimatilpasning og grønne byrum. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell mener, løsningen skal findes i delebilisme, kollektiv transport og anden grøn mobilitet.

- Når over 70 procent af de københavnske husstande ikke har bil til rådighed, så skal vi ikke prioritere uhensigtsmæssigt meget plads til det meget pladskrævende mindretal, siger han.

- Kan vi i stedet konvertere nogle af parkeringspladserne til delebilpladser og friarealer til byliv og cykelparkering, skaber vi en helt anden by, hvor bilerne i langt mindre grad dominerer gadebilledet. Jeg håber derfor, at projektet kan få folk til at åbne øjnene for, hvor store muligheder der for eksempel er i pladsbesparende delebilisme, siger Morten Kabell.

En delebil kan erstatte fem til ti delebiler
En undersøgelse fra december 2016 viser, at hver fjerde af de parkerede biler i et område på Vesterbro holdt parkeret på den samme parkeringsplads fra mandag til fredag.

Undersøgelser viser, at én delebil kan erstatte fem til ti privatbiler, og at delebiler kan medføre et samlet fald i bilejerskab på 66 procent. Samtidig slipper borgeren for at bekymre sig om parkeringslicens, vedligehold, forsikring og grønne afgifter året rundt

Fakta om biler og parkering

  • Brugen af vejfladen mellem facaderne i København fordeler sig på 7 pct. til cykelstier, 12 pct. til kantstensparkering, 26 pct. til fortove og 54 pct. til kørespor.
  • 26 % af den samlede parkeringskapacitet i det område, som er undersøgt på Vesterbro, er optaget af parkerede biler, der holder det samme sted mandag, onsdag og fredag.
  • 17 % af adspurgte beboere med bil på Vesterbro har angivet, at de har overvejet at skifte til delebil.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: