København fyrer økologisk leverandør

Det Økologiske Grønttorv skal ikke længere levere fødevarer til over 500 institutioner i København. Københavns Kommune er utilfreds med samarbejdet og har 11. juli opsagte samarbejdsaftalen.

Det Økologiske Grønttorv leverer økologiske fødevarer til ca. 400 daginstitutioner i Børne- og Ungeforvaltningen og omkring 120 dag- og botilbud i Socialforvaltningen.

Ifølge Københavns Kommune har Det Økologiske Grønttorv ikke været i stand til at sikre en stabil leverance af varer i tilstrækkelig kvalitet. Derfor har kommunen opsagt samarbejdet, hedder det i en pressemeddelelse.

Skal overholde miljø- og klimakrav

Indtil der bliver indgået en ny indkøbsaftale er det op til den enkelte institution at vælge leverandør. Men institutioner og dag- og botilbud i Københavns Kommune er stadig forpligtede til at overholde kommunens indkøbspolitik.

Kravene i indkøbspolitikken omhandler blandt andet miljø- og klimakrav. Københavns Kommune har desuden indskærpet over for institutioner og dag- og botilbud, at de fortsat skal leve op til kommunens målsætning om, at 75 procent af de fødevarer, der bliver tilberedt til blandt andet børn, unge, handicappede og psykisk syge, skal være økologiske.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: