Klimatilpasning skal skabe bedre byer

KLIMA – Kommuner og vandselskaber skal arbejde tæt sammen for udvikle de bedste og billigste løsninger for klimatilpasning.

Klimatilpasning skal skabe bedre byer med livskvalitet og mere natur. Foto: Realdania

Klimatilpasning bliver både billigere og bedre for borgerne, når de enkelte projekter bliver skabt i et tæt og strategisk samarbejde mellem kommuner og vandselskaber. Derfor skal disse samarbejder styrkes – nu med en million kroner til i alt fire forsøgsprojekter.

Det er ideen bag den nye kampagne Regn & Byer, som er sat i gang af Realdania, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC – foreningen af tekniske chefer i kommunerne. Fire forsøgsprojekter vil hver få 250.000 kroner, og de kan kun søges af kommuner og vandselskaber, der vil gå sammen om at styrke deres samarbejde om klimatilpasning.

Tidligere projekter har vist, at borgerne får langt mere værdi for pengene, når klimatilpasning sker på tværs af sektorer. For så opdages potentialet ved, at klimatilpasning ikke behøver at være større kloakker, men at det kan også være en mulighed for at udvikle kommunens byrum og natur, mener initiativtagerne.

Store investeringer
- Vi står i Danmark over for store investeringer, der skal tilpasse vores byer til mere og kraftigere regn. I vandselskaberne er vi meget optaget af, at disse investeringer giver mest mulig værdi, og vi forventer, at Regn & Byer gennem fokus på et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber kan være afgørende for at indfri denne ambition, siger Helle Katrine Andersen, afdelingschef, DANVA – Dansk Vand– og Spildevandsforening.

I dag foregår dialogen mellem kommuner og vandselskaber mange steder alene på det tekniske område, men samarbejdet skal udvides ved at få kultur, natur, idræt, sundhed og hele driftsområdet med ind i samtalen, mener Niels Hav Hermansen, leder af Natur & Miljø, Frederikssund Kommune og repræsentant for KTC i Regn & Byer.

- Det er ofte dem, som sidder med nøglen til at projekter med merværdi kan blive til noget, og uden merværdi får vi ikke adgang til de besparelser, der ligger i at lave klimatilpasning på overfladen i stedet for under jorden, siger han.

Bedre byer og rigere natur
I projekterne Byens vand og Vand på sidelinjen fik Frederiksberg og Gladsaxe nye byrum og idrætsfaciliteter på grund af samarbejde mellem vandselskaber og kommuner. Det sparede mere end 50 millioner kroner i forhold til traditionelle løsninger. Det er den slags samarbejder, som Regn & Byer skal bane vejen for.

- Fra en lang række af eksisterende klimatilpasningsprojekter ved vi, at vi på en og samme gang kan spare penge og få bedre byer eller rigere natur, når vi tænker regnvandshåndtering sammen med andre funktioner, siger Katrine Rafn, kontorchef, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Ifølge hende vil Regn & Byer gøre det nemmere at gennemføre den slags projekter, som både giver økonomisk overskud og samtidig understøtter livskvaliteten i samfundet.

Klimatilpasning og livskvalitet
Realdania har tidligere støttet en række ambitiøse projekter, som har koblet klimatilpasning med udvikling af livskvalitet i byerne.

- Med Regn & Byer går vi skridtet videre fra disse succesfulde, men enkeltstående projekter, og udvikler viden og procesredskaber, der kan gøre naturligt at tænke i merværdi, når vi udvikler og klimatilpasser byer, siger Pelle Lind Bournonville, projektchef i Realdania.

Erfaringerne fra Regn & Byer vil blive formidlet til alle kommuner og vandselskaber. Der bliver samtidig udviklet nye redskaber, der skal støtte samarbejdet. For eksempel gennem en udvidet og opdateret version af det samfundsøkonomiske værktøj, PLASK, der kan vise gevinsten ved at arbejde på tværs om klimatilpasning.

Regn & Byer gennemføres frem til 2019. I foråret 2017 afholdes den første af flere konferencer, som skal samle fagpersoner om muligheder og perspektiver ved nytænkende klimatilpasning i samspil med andre funktioner.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: