Fremtidens kloakker skal kunne tænke selv

KLIMASIKRING – Intelligent styring af afløbssystemer og vand på terræn skal reducere omkostninger til klimatilpasning. Det er målet for et udviklingsprojekt, som GTS-instituttet DHI er gået sammen med DTU Miljø, DTU Compute og Aarhus Vand om. Realdania støtter projektet gennem kampagnen Klimaspring.

Kommunerne kan opsamle data om nedbør og styre afløbssysterne bedre. Foto: Realdania

Mange kommuner er i gang med at udvide afløbssystemerne. Det sker for at kunne håndtere de voldsomme regnskyl og stigende vandmængder.

Nogle kommuner bygger nye regnvandsbassiner, andre opgraderer dele af de eksisterende afløbssystemet. Der vil være mange penge at spare i anlægsomkostninger, hvis vi kan udnytte kapaciteten i det eksisterende afløbssystem bedre end i dag – i stedet for at udvide det.

Derfor er GTS-instituttet DHI gået sammen med DTU Miljø, DTU Compute og Aarhus Vand om at udvikle et system, der ved brug af aktiv styring af afløbssystemet bedre kan udnytte den eksisterende infrastruktur, så man slipper for at skulle bygge nyt.

Optimering via styring
Kernen i projektet er et softwareprodukt, der opsamler og beregner data om regn- og vandstrømme. Dataene bliver så brugt til både styring med det samme i realtid og til varsling.

Ved at sammenholde oplysninger om, hvor vandet til enhver tid befinder sig og forudsige, hvor meget og hvor i byen, der vil komme regn i den nærmeste fremtid, er det muligt at finde den optimale indstilling af hele byens vandsystem.

Ved hele tiden aktivt at styre vandets vej i kloakkerne kan man sikre, at vandet ledes frem til det bassin eller renseanlæg, der udnytter det samlede system bedst muligt. På den måde reducerer man behovet for eksempelvis at investere i større bassiner.

Det oplyser Realdania, der støtter en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder. Ambitionen er at skabe grøn vækst, bedre byer, og at sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning. Realdania har afsat 60 millioner kroner til en kampagnen, der løber fra 2013 til 2017. Smith Innovation er fagligt sekretariat for kampagnen.

Afprøvet i fuld skala af Aarhus Vand
Udviklingsprojektet tager udgangspunkt i Samstyringsprojektet, som er en løsning, DHI har udviklet og afprøvet i fuld skala i samarbejde med Aarhus Vand og andre partnere.

Målet for Aarhus var at undgå udledning af urenset spildevand fra overløb i forbindelse med hverdags- og designregn. I tilfælde af ekstremregn, hvor vi oplever vand på gadeniveau, vil projektet også se på, hvordan man kan lede vandet hen i de områder, hvor det gør mindst skade.

Implementeringen af løsningen Samstyring i Aarhus har været velfungerende. Det nye udviklingsprojekt vil nu videreudvikle den skræddersyede løsning i Aarhus til en mere generel løsning. Det er derfor en vigtig del af projektet, at løsningen bliver så fleksibel, at den vil kunne bruges af byer verden over. Fordi softwareproduktet vil være del af en rådgivningsydelse, vil produktet også kunne bruges af en bred vifte af rådgivere og forsyningsselskaber.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: