Klimaændringer truer ikoniske dyr

KLIMA – 35 procent af alle fugle, 52 procent af klodens padder og 71 procent af verdens koraller er særligt sårbare over for virkningerne af klimaændringer. Pandaen, isbjørnen og sumatra-orangutangen er nogle af de dyr, der er i fare for at uddø.

Havisen smelter under isbjørnene. Foto Jon Aars

Klimaforandringerne sker nu så hurtigt, at planter og dyr dårligt har tid til at tilpasse sig de nye udfordringer.

Naturbeskyttelsesorganisationen IUCN anslår, at 35 procent af alle fugle, 52 procent af klodens padder og 71 procent af verdens koraller er særligt sårbare over for virkningerne af klimaændringer.

En nylig undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Science fastslår, at en ud af seks arter er i fare for uddø på grund af klimaændringerne – hvis ikke vi gør noget.

Pandaen lever næsten udelukkende af bambus, som er ved at forsvinde. Foto: Susan A. Mainka

- Jeg håber inderligt, at vi får en COP21-aftale i Paris. Hvis ikke vi får taget hånd om den globale opvarmning nu, så risikerer vi at udrydde utrolig mange arter. Det vil være en svinestreg over for naturen og fremtidige generationer, siger John Nordbo, klimachef i WWF Verdensnaturfonden.

WWF har i en ny rapport om ‘Klimaforandringernes konsekvenser for arterne’ (’The Impact of Climate Change on Spiecies’) valgt at illustrere konsekvenserne af klimaforandringerne ved konkret at se på, hvordan klimaændringerne påvirker livet for en række ikoniske, truede arter.

Det gælder blandt andet pandaen, isbjørnen og sumatra-orangutangen.

Pandaen lever af bambus, som forsvinder
Pandaen lever næsten udelukkende af bambus, men netop bambus tilpasser sig kun meget langsomt ændringer i klimaet.

Forskere har påvist at flere arter bambus kan forsvinde fra pandaens levesteder på grund af klimaændringer. Et faktum, der i alvorlig grad truer pandaens fortsatte eksistens i tre af de seks provinser i Kina, hvor pandaen lever.

I forvejen er der ifølge den seneste optælling kun 1.864 pandaer tilbage i verden, oplyser WWF Verdensnaturfonden.

Havisen smelter under isbjørnen
Isbjørnens overlevelse er direkte truet af klimaforandringerne. Isbjørnens levested er havisen, som smelter i stort omfang som følge af den globale opvarmning.

Isbjørnene lever af sæler, som isbjørnen fanger fra isflagerne. Perioden hvor isbjørne kan jagte sæler på havisen afkortes som følge af den globale opvarmning. Derfor må isbjørnen faste i længere tid.

Antallet af isbjørne, der drukner, vil sandsynligvis også tage til som følge af den globale opvarmning. Det skyldes, at flere og flere isflager vil bliver tyndere. Og tyndere isflager vil drive med vind og vejr ud i ukendt territorium og og dermed tvinge isbjørnene til at svømme i det åbne hav for at finde mere gæstfrie isflager eller komme tilbage til land.

Isbjørnens konflikter med mennesker er stigende, fordi bjørnene kommer tættere og tættere på de steder, hvor der bor mennesker, simpelthen fordi det er her isbjørnene leder efter føde.

Orangutangen, som lever på den indonesiske ø-gruppe Sumatra, er også i fare. Foto: Fltecher og Baylis

Allerede omkring år 2050 vil op til to tredjedele af alle isbjørne være døde på grund af tab af levesteder, forudser nogle forskere.

I dag er der er omkring 20.000 – 25. 000 isbjørne tilbage.

Sumatra-orangutangen rammes
Sumatra-orangutangen lever på den indonesiske ø-gruppe Sumatra. Man forventer at ø-gruppen vil blive ramt af øget nedbør som følge af klimaændringerne. Det forstærker risikoen for oversvømmelser og jordskred på de fleste af øerne i ø-gruppen. Mængden af føde vil også falde.

Klimaændringer kan også føre til mere intens tørke og øger risikoen for skovbrande.

Der lever i dag godt 6.600 sumatra-orangutanger.

WWF-rapporten ’Klimaforandringernes konsekvenser for arterne’ gennemgår også klimaændringernes konsekvenser for blåhvalen, den afrikanske elefant og havskildpadden.

Læs rapporten: Klimaforandringernes konsekvenser for arterne.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: