Klimaændringer bekymrer de fleste

KLIMA – Høj som lav, ung som gammel. Alle slags danskere bekymrer sig om miljøet, når det kommer til klimaforandringer og global opvarmning. Det viser en Epinion foretaget for DR Nyheder.

FN´s generalsekretær til højre med blå kasket gik med i historiens hidtil største klimademonstration 21. september i New York. Foto: FN/ Mark Garten

En ny meningsmåling foretaget for DR Nyheder viser, at et stort flertal er bekymret for de globale klimaforandringer.

75 procent af de adspurgte, der har en gymnasial uddannelse, svarer ifølge undersøgelsen, at de i nogen eller høj grad bekymrer sig om klimaforandringer og global opvarmning.

For dem med erhvervsfaglige uddannelser er tallet 70 procent, og for de videregående uddannelser er tallet 73. For de danskere, der udelukkende har en folkeskoleeksamen er tallet 69 procent.

Heller ikke alder gør den store forskel for graden af bekymring blandt danskerne. 74 procent er i nogen eller høj grad bekymret, når det gælder aldersgrupperne 18-34 år og 56 år og derover. Blandt dem mellem 34 og 55 år bekymrer 68 procent sig i høj eller nogen grad for klimaforandringer og global opvarmning.

Nok at bekymre sig om
Der er også nok at bekymre sig om, hvis man skal tro FN’s Klimapanel (IPCC), som er verdens førende internationale organ for klimavurderinger. Klimaforandringerne udgør nemlig en trussel for både mennesker og natur, vurderer panelet i en rapport fra maj 2014.

Her konkluderede IPCC blandt andet, at det, hvis mennesket fortsætter sin udledning af CO2 som hidtil, vil det betyde knappe vandressourcer, oversvømmelser og kysterosion, forøget risiko for ekstreme hændelser som hedebølger og ekstremnedbør med mere.

Over 600 forskere er i denne uge i København, hvor de skal sammenskrive IPPC’s femte hovedrapport om klimaforandringer.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: