Intet nybrud i regeringens klimapolitik

KLIMA – Intet tyder på at regeringen har skiftet holdning i klimapolitiken. Der er mere kontinuitet med den nuværende klimapolitiske strategi, som regeringen har ført, end der er tale om et klimapolitisk nybrud, skriver Theresa Scavenius, folketingskandidat for Alternativet.

Regeringens grafiske fremstilling af klimalovgivningen.

KOMMENTAR
Af Theresa Scavenius, folketingskandidat for Alternativet

Siden Kyoto-aftalen i 1990’erne har den globale politik været domineret af den markedsbaserede klimapolitik. Det gælder også i Danmark. Den nuværende regerings klima- og energipolitik har langt overvejende fokuseret på, hvordan der kan skabes internationale markeder for energi og grønne teknologier gennem private investeringer.

Med kommunikationsforløbet op til præsentationen af luft- og klimaudspillet fik man det indtryk, at regeringen havde skiftet politisk strategi. Den markedsbaseret politik skulle erstattes af en politisk produktionsorienteret klimapolitik, hvor der tages politisk ansvar for, hvilken teknologier som dominerer markedet.

Det gælder i forhold bygningen af havvindmølleparker, og det gælder i forhold til den politiske holdning til, hvorvidt der skal køre grønne eller sorte biler på vejene.

Intet klimapolitisk nybrud
Men hvis man læser nøje efter i klimaudspillet, er der meget lidt, som tyder på, at regeringen har skiftet holdning til klimapolitikken. Der er mere kontinuitet med den nuværende klimapolitiske strategi, som regeringen har ført, end der er tale om et klimapolitisk nybrud.

Den største Co2-reducerende komponent i regeringens klimaudspil handler om annullering af CO2-kvoter og inddragelse af kreditter til landbruget. Ifølge regeringens beregninger vil disse initiativer give en CO2 reduktionseffekt på 20-21 mio. ud af de 26 mio. tons CO2, som udspillet rummer.

Det kan undre, at denne del kun er beskrevet på bare 20 linjer. Det er især bemærkelsesværdigt, når der er tale om komplekse, og for manges vedkommende ukendte, metoder. Derudover er metoderne kontroversielle, fordi CO2 reduktionseffekten kan ske uden en egentlig grøn omstilling af hverken transportsektoren eller landbruget.

Læs IPCC rapportens sammenfatning til politikere
Hvis man læser IPCC rapporten, som udkom for nylig, så anbefaler forfatterne, at der er et behov for en dyb reduktion af CO2 udledning i alle sektorer.

Min anbefaling til regeringen er derfor at læse IPCC rapportens sammenfatning til politikere og at tage problemstillingen seriøst i handling i stedet for blot i ord.

Hvad synes du? Hvilken slags klimapolitik synes du, Danmark skal stå for?

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: