Kvinder rammes hårdest af klimaforandringer

KLIMA – Kvinder bliver hårdere ramt, når klimaet ændrer sig. Samtidig er ligestilling en vej til mere effektiv brug af grøn teknologi.

Kvinder i Punjab, Indien, høster ris med traditionelle metoder. Dyrkning af afgrøder over hele verden bliver påvirket af klimaforandringerne, og det er kvinderne, der bliver ramt hardest. Foto: CCBY Neil Palmer via Flickr

Kvinder, især i udviklingslande, rammes generelt hårdere af dramatiske skift i klimaet. De er, især på landet, mere afhængige af naturressourcer for at kunne overleve og brødføde deres familier, og de negative konsekvenser af klimaforandringer har derfor større negative konsekvenser.

Ligestilling mellem kønnene anerkendes i stigende grad som afgørende for, at klimamålene i Paris-aftalen kan nås. Det ses som afgørende, at lande tænker menneskerettigheder, ligestilling og empowerment af kvinder med i deres klimaindsats. Arbejdet med at holde klodens temperaturstigninger nede bliver dermed også et arbejde for at nå Verdensmålet om ligestilling mellem kønnene.

En vigtig rolle i klimaindsatsen
Danske UNEP DTU Partnership, der er et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, FNs miljøprogram og DTU, fik sidste år et særligt COP mandat til at styrke involveringen af kvinder i arbejdet med at implementere ny grøn teknologi i udviklingslandene.

- Ligestilling er et mål i sig selv, men det er også en vital del af arbejdet med klimaforandringer. Kvinder bliver hårdere ramt, når klimaet ændrer sig, og det vil vi gerne hjælpe med at sætte øget fokus på, ikke mindst i forhold til vores teknologiarbejde, siger Sara Trærup, seniorforsker ved UNEP DTU Partnership og projektmanager for det globale Technology Needs Assessment projekt.

Kvinder spiller generelt en vigtig rolle i at fremme nye teknologier i kraft af deres traditionelle roller i lokalsamfund og husholdninger. På baggrund af den rolle, og den indsigt som den medfører, er resultatet af at inkludere kvinder i beslutningsprocesser ofte, at der er større fokus på udsatte gruppers behov i forbindelse med tilpasning og afhjælpning af klimaforandringer.

Det er denne indsigt, som UNEP DTU Partnership, blandt andet med støtte fra Danida, forsøger at bringe i spil i langt større grad.

Kønsfokus til COP-forhandlingerne
Under dette års internationale klimaforhandlinger i Polen var UNEP DTU Partnership derfor med til at åbne forhandlingernes såkaldte Gender Day, tirsdag d. 11. december.

Dagen blev brugt til at sætte fokus på, at køn bør være en del af klimapolitik og klimaindsatsen på alle niveauer.

En klimapolitik, der tager hensyn til, at kvinder bliver hårdere ramt af klimaforandringer og er underrepræsenterede i forhold til at skabe løsninger, kræver en styrkelse af alle klimaaktiviteter. Fra tilpasning til klimaforandringer, begrænsning af udledning og måden beslutninger bliver taget på.

Ny guidebog til køn og teknologi
Sammen med Climate Technology Centre & Network, som også er støttet af Danida, og FNs Klimakonvention stod UNEP DTU Partnership for den første af en lang række arrangementer på COP 24′s Gender Day.

Her blev en ny guide der fremhæver betydningen af at inkludere en analyse af kønsaspektet når man identificerer og prioriterer ny grøn teknologi, blive lanceret.

Guiden er lavet af UNEP DTU Partnership og giver lande vejledning i, hvordan de kan sikre, at ny teknologi kommer hele samfundet til gode, med fokus på de mest udsatte grupper, herunder kvinder. Baseret på guidebogen vil der også udvikles træningsmoduler som bruges ved kapacitetsopbygning i 23 partnerlande under det globale Technology Needs Assessments projekt, der implementeres af UNEP DTU Partnership.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: