Klart flertal imod at sælge energiselskaber

Et fleretal af befolkningen er imod at sælge energi- og forsyningsselskabet. Foto: Colourbox

MENINGSMÅLING – Et klart flertal går imod regeringens planer om at lade kommercielle aktører overtage forsynings- og energiselskaber. Regeringen bør stoppe udsalget og tage sig en tænkepause, opfordrer Dansk Fjernvarme.

- Nix, den er vi ikke med på.

Sådan lyder den korte version af det svar, knap to tredjedele af danskerne giver, når de bliver spurgt, om det er en god ide at lade kommercielle aktører overtage danske energi- og forsyningsvirksomheder. Det viser en Gallup-undersøgelse, som Dansk Fjernvarme har fået foretaget.

63 procent af de adspurgte er uenig eller overvejende uenig i, at det er en god idé at privatisere og sælge danske energiselskaber. Og modstanderne mod privatiseringen er i flertal både blandt de borgerlige vælgere og hos SR-regeringens egne støtter.

- Undersøgelsen viser, at den massive modstand mod salget af aktier i Dong til Goldman Sachs ikke var en døgnflue. Danskerne siger klart nej til kommerciel drift af energiselskaberne. Og med god grund, for forbrugerne vil både miste styringen med selskaberne og komme til at betale højere priser, siger direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme.

Forbrugerne må til lommerne
Han henviser blandt andet til erfaringer fra Herning. Her er varmeprisen steget med mere end 2500 kroner om året, fordi kommunen i 2012 fik lov til at hive en forrentning af deres indskudskapital ud af fjernvarmeselskabet. Det kostede forbrugerne 282 millioner kroner.

Det samme vil ifølge Kim Mortensen ske, hvis kapitalfonde, investeringsbanker og andre kommercielle aktører får indflydelse på varmeværkerne, der med få undtagelser drives som non-profit selskaber. For det er en illusion at forestille sig, at den profit, nye kommercielle ejere vil kræve, kan modsvares af effektiviseringer.

- Der er der ganske enkelt ikke belæg for at sige. Tværtimod er udgifter til administration og distribution hos de få kommercielt drevne danske varmeværker væsentlig højere end hos de værker, der er drevet af kommuner eller forbrugere, siger Kim Mortensen.

Samme konklusion kom Energitilsynet frem til i 2013. Beregninger fra tilsynet viste, at fjernvarmeforbrugere, der er tilsluttet et kommercielt selskab, i gennemsnit betaler 5.700 kr. mere om året for at få opvarmet et enfamiliehus end forbrugere, der er tilsluttet en forbrugerejet forsyning.

- Det samme viser erfaringerne fra vandsektoren. Her har omdannelsen til selskaber betydet, at det har kostet 80 øre, hver gang man har sparet 70 øre. De eneste, der får gavn af det, er konsulentbranchen og de advokater, der spinder guld på den slags, siger Kim Mortensen.

Tid til en politisk tænkepause
Den klare folkelige modstand får nu Dansk Fjernvarme til at opfordre regeringen til at stoppe planerne om bid for bid at kommercialisere energi- og forsyningsselskaberne. Arbejdet med at liberalisere de kommunale affaldsforbrændingsanlæg er allerede langt fremme, og samme øvelser står fjernevarmesektoren også over for.

- Regeringen bør bruge sin sunde fornuft, lytte til forbrugerne og stoppe udsalget i energisektoren, før det er for sent. Danmark har brug for et energisystem, der tænker på effektivitet og grøn omstilling og ikke maksimering af profit til kommercielle ejere. For når først udsalgsfeberen har lagt sig, kan det ikke gøres om, siger Kim Mortensen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: