Klar forskel på økologisk og konventionel mad

ØKOLOGI – Ny banebrydende forskning fra Newcastle University viser tydelig ernæringsmæssig forskel på økologisk og ikke-økologisk mælk og kød.

Økologisk mælk og yoghurt indeholder omkring 50 procent flere omega-3 fedtsyre end konventionelle mælkeprodukter, viser ny forskning. Foto: Ulla Skovsbøl

Økologisk mælk indeholder omkring 50 procent flere gavnlige omega-3 fedtsyrer end almindelig mælk. Det viser en helt ny undersøgelse, som i dag 16. februar er offentliggjort i British Journal of Nutrition.

Det samme gør sig gældende for økologiske mejeriprodukter som smør, fløde, ost og yoghurt.

Undersøgelsen er den største og mest systematiske af sin art, og den er gennemført af et forskerhold på Newcastle University i samarbejde med et internationalt team af eksperter.

Professor Carlo Leifert, som har ledet undersøgelsen på Newcastle University. Foto: Newcastle University

- Folk vælger økologisk mælk og kød af tre hoverårsager: Bedre dyrevelfærd, positive mijøeffekter og en fornemmelse af, at det er sundere. Men man ved meget mindre om de ernæringsmæssige kvaliteter. Derfor var der brug for dette studie, siger professor Carlo Leifert, som har ledet undersøgelsen på Newcastle University.

- En del af disse forskelle har rod i den økologiske husdyrproduktion, som er mindre intensiv med dyr på friland, afgræsning til malkekvæg og kød med en bedre fedtsyresammensætning som eksempelvis højere indhold af omega-3 fedtsyrer og lavere indhold af de fedtsyrer, som kan forårsage hjerteproblemer og andre kroniske sygdomme, forklarer han.

De vigtigste resultater:

  • Både økologisk mælk og kød indeholder omkring 50 procent flere gavnlige omega-3 fedtsyrer end konventionelt producerede produkter.
  • Økologisk kød indeholder lidt lavere koncentrationer af to mættede fedtstoffer, som er problematiske og kan medvirke til hjertesygdomme.
  • Økologisk mælk og mejeriprodukter indeholder 40 procent mere konjugeret linolsyre (CLA) – CLA er blevet tilskrevet en række sundhedsmæssige fordele, herunder reduceret risiko for hjerte-kar-sygdomme, visse kræftformer og fedme, men beviserne stammer hovedsageligt fra dyreforsøg.
  • Økologisk mælk og mejeriprodukter indeholder lidt højere koncentrationer af jern, E-vitamin og nogle carotenoider.
  • Økologisk mælk indeholder mindre jod end ikke-økologisk mælk.

Øko-varer er anderledes
Helen Browning, der er administrerende direktør for den britiske økologiske organisation Soil Association, siger, at undersøgelsen bekræfter, hvad mange altid har troet.

- Madens kvalitet påvirkes naturligvis af den måde, vi fodrer og behandler vores husdyr, og det gælder uanset, om det er mælk, ost eller kød. Forskernes resultater viser, at de økologiske landmænds indsats for at behandle deres dyr godt, betaler sig i det lange løb, fordi det resulterer i højere fødevarekvalitet, siger Helen Browning.

- Økologiske landbrugsmetoder kræver, at de økologiske landmænd bruger teknikker, der garanterer en varieret ernæringsmæssig sammensætning af fødevarerne. Efter at forskning i 2014 påviste, at der er ernæringsmæssige forskelle mellem økologiske og ikke-økologiske afgrøder som frugt og grøntsager, kan vi nu sige med sikkerhed, at økologisk landbrug gør en forskel, fastslår hun.

Kløver giver mere omega-3
Forskellen i indholdet af omega 3 fedtsyrer skyldes, at økologiske dyr skal fodres med  en mere naturlig græs-baserede kost med et højt indhold af kløver. Kløver er ofte motoren i de økologiske landbrug, fordi kløver som andre bælgplanter kan binde kvælstof fra luften og dermed erstatte kunstgødning.

Den nye forskning har vist, at kløver desuden øger koncentrationen af omega-3 i kød og mælk. I henhold til de økologiske standarder, skal økologiske køer fodres med 60 procent grovfoder. Det vil sige græs, hø eller ensilage.

Samme indhold af jod
I Storbritannien har der været en del fokus på, at økologisk mælk indeholder mindre jod end konventionel mælk,men den britiske mejerisektor har taget skridt til at rette op på dette.

OMSCo (Organic Milk Suppliers Cooperative), der er en sammenslutning af økologiske mælkeproducenter og repræsenterer over 65 procent af den britiske økologisk mælkeproduktion, har således meddelt, at økologisk mælk i 2015 havde samme indhold af jod som  konventionel mælk, og ved de seneste test af konsummælk i 2016 er dette højere niveau blevet fastholdt.

Richard Hampton, administrerende direktør hos OMSCo, fortæller, at man satte gang i projekter, der skulle øge jodniveauet hos leverandørerne

- I begyndelsen af 2015 kunne vi meddele, at indholdet i den økologiske mælk var sammenligneligt med niveauet i den konventionelle sektor.  Vores seneste resultater viser, at vi et år efter har kunnet fastholde dette niveau, siger Richar Hampton

Positive antagelser bekræftet
Richard Smith, en erfaren driftsleder fra de økologiske kødproducenter i Daylesford Organic , siger om undersøgelsen:

- Vi producerer  økologisk oksekød på basis af græs-baseret fodring med hjemmedyrkede fodermidler, og det resulterer i en fremragende kødkvalitet, erklærer han.

- Udover denne og en række andre fordele ved den økologiske produktion, bekræfter den nye,  skelsættende undersøgelse det, vi altid har vidst, nemlig at der også er en signifikant ernæringsmæssig forskel mellem økologiske og ikke-økologiske fødevarer, siger Richard Smith.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: