Økologisk mad er klart sundere

ØKOLOGI – Økologiske afgrøder indeholder markant flere antioxidanter, færre giftige tungmetaller og rester af sprøjtegifte end konventionelt dyrkede. Det viser det hidtil største britiske studie, der har analyseret data fra 343 videnskabelige undersøgelser.

Økologisk mad er klart sundere. Økologisk mad indholder op til 60 procent flere antioxidanter, færre giftige tungmetaller og færre rester af sprøjtegifte end konventionelt dyrkede afgrøder. Foto Alnatura

Økologiske fødevarer indeholder markant flere sundhedsfremmende antioxidanter og færre giftige tungmetaller end konventionelt producerede fødevarer.

Som helhed er der 17 procent flere antioxidanter i økologisk mad og i visse tilfælde helt op til 69 procent. Til gengæld er indholdet af det giftige tungmetal cadmium kun halvt så højt, ligesom risikoen for at få rester af kemiske sprøjtegifte med i købet er langt mindre, når man spiser økologisk mad.

Det viser det hidtil mest omfattende studie, foretaget af et internationalt forskerhold under ledelse af den britiske professor Carlo Leifert, Newcastle University.

Studiet, der systematisk har gennemgået og analyseret resultaterne af 343 peer-reviewed (videnskabeligt godkendte) undersøgelser fra hele verden, er det første, der påviser så klare forskelle mellen økologiske og ikke-økologiske fødevarer.

Ny viden til forbrugerne
- Undersøgelsen viser, at når man vælger økologiske produkter, kan det føre til øget indtag af de ernæringsmæssigt eftertragtede antioxidanter og samtidig reducere eksponeringen for giftige tungmetaller, siger lederen af undersøgelsen, professor Carlo Leifert, Newcastle University.

- Dette er et vigtigt supplement til den viden, der er tilgængelig for forbrugerne, og som indtil nu har været forvirrende og i mange tilfælde modstridende, understreger Leifert.

Det vigtige studie, som bliver offentliggjort 15. juli i det prestigefyldte britiske tidsskrift British Journal of Nutrition, viser også, at der er et signifikant lavere indhold af tungemetaller i økologiske afgrøder. Indholdet af cadmium i økologiske afgrøder er næsten 50 procent lavere end i konventionelt dyrkede, viser forskernes analyser.

EU-Kommissionen har foreløbig kun fastsat grænseværdier for indholdet af tungmetaller i fødevarer for tre stoffer, nemlig cadmium, bly og kviksølv.

Forskerne gør op med udbredt myte

Helen Browning: Forskerne gør op med en udbredt myte om, at produktionsmetoden ikke betyder noget for kvaliteten af den mad, vi spiser. Foto: Gustav Bech

Helen Browning, der er direktør for den britiske økologiske organisation, Soil Association, siger, at forskernes resultater gør op med myten om, at landbrugsmetoderne ikke skulle påvirke kvaliteten af den mad, vi spiser.

- Det er det helt afgørende vigtige ved denne forskning. Forskerne har påvist signifikante forskelle, som skyldes produktionsmetoderne, siger hun.

- Vi ved, at folk vælger økologisk mad, fordi de mener, det er bedre for dem selv, for dyrelivet, dyrevelfærd og miljø. Denne forskning støtter folks opfattelse af, hvad de mener om økologiske fødevarer, pointerer hun.

- Dette er den mest omfattende analyse af næringsindholdet i økologisk versus ikke-økologiske fødevarer nogensinde har foretaget, siger den britiske direktør for Soil Association.

Kan antænde ny debat om sundhed
Det nye studie kan være med til at antænde en ny runde i debatten om økologi contra industrielt fremstillet mad. Debatten om den økologiske mads fortrin har raset i årtier mellem tilhængere og modstandere.

Tilhængerne kan henvise til et stigende antal undersøgelser, som påviser højere indhold af vitaminer, antioxidanter i et bredt udsnit af økologiske produkter. Men hidtil er det ikke lykkedes forskerne at levere det endegydlige bevis på, at økologisk mad er sundere.

Den britiske professor, som står i spidsen for forskerholdet bag det nye omfattende studie, påstår da heller ikke, at de nu har det ultimative bevis.

- Vi kommer ikke med nogen sundhedsanprisninger baseret på denne undersøgelse. For det kan vi ikke, siger Leifert til New York Times.

Han tilføjer dog, at en række andre undersøgelser knytter et forhøjet indhold af antioxidanter sammen med lavere risiko for kræft og andre sygdomme.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: