K vil lade kommuner straffe natursvineri

AFFALD – P-vagter og parkbetjente skal fremover kunne udstede bøder i et forsøg på at dæmme op for voksende natursvineri, mener Det Konservative Folkeparti.

- Hvis børn lærer, at affald i naturen er dårligt for både mennesker og dyr, så er der stor sandsynlighed for, at de allerede fra en tidlig alder lærer at samle deres affald op for at smide det i skraldespanden i stedet for i naturen, siger Ole Laursen, leder af affaldsindsamlingen i Danmarks Naturfredningsforening.

Den store interesse for Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling i dag søndag bekræfter, at der er behov for at tænke i nye baner for at holde naturen ren, mener Det Konservative Folkeparti.

Partiet foreslår derfor nu, at der skal ses nærmere på mulighederne for at lade ansatte i kommunerne udstede administrative bøder for henkastning af affald i naturen, oplyser Mette Abildgaard, der er konservativ gruppeformand og miljøordfører.

Kun 36 bødeforlæg på syv år
- Når en opgørelse fra Miljøstyrelsen viser, at der i perioden fra april 2008 frem til juli 2015 kun blev udstedt 36 bødeforelæg for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven for henkastning af affald på gaden eller i naturen, er det et vink med en vognstang om, at vi må tage andre værktøjer i brug for at stoppe natursvineriet, siger hun.

- Det er simpelthen respektløst svineri at smide affald i naturen, og det skal have klare konsekvenser. Jeg har fuld forståelse for, at landets politikredse for tiden er meget hårdt spændt for, og det kan være vanskeligt at finde ressourcer til alle sager. Men det skal omvendt ikke betyde, at man bare skal gå fri, hvis man sviner vores fælles natur til, understreger Mette Abildgaard.

Autorisation til p-vagter
De konservative foreslår derfor, at man eksempelvis giver autorisation til p-vagter eller parkbetjente, så de kan udskrive bøder for henkastning af affald.

- De færdes i deres arbejdstid ofte i områder, hvor der ulovligt smides en del affald, så hvorfor ikke lade os slå to fluer med et smæk?

Mette Abildgaard pointerer i øvrigt, at der med dette forslag ikke skal ansættes flere kommunale ansætte, men at Det Konservative Folkeparti blot ønsker at udnytte de kommunale ressourcer på bedste vis og opretholde en natur, som vi kan være bekendt at give videre til de kommende generationer.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: