Jyske landmænd kan forsyne Apple med energi

ENERGI: Naboskabet til Aarhus Universitet spillede ind, da IT-giganten Apple besluttede at lægge sit kommende datacenter til seks milliarder kroner i Foulum. Apple og AU deler de samme visioner om udvikling og brug af bæredygtige energiløsninger, og universitetet håber på et frugtbart samarbejde.

Aarhus Universitets forskningscenter Foulum ser muligheder for samarbejde med Apple.

AU Foulum er et forskningscenter med 700 ansatte, som allerede i dag tiltrækker forskere fra hele verden, og som bl.a. er førende inden for innovativ, bæredygtig energiforskning. De forsker i, hvordan græs fra danske marker kan bruges i energiforsyningen, og hvordan dette kan omsættes til biogas, olie og elektricitet.

Når Apple har valgt at placere det kommende datacenter i Danmark, hænger det især sammen med Danmarks førerposition inden for bæredygtig energiteknologi. Det er vigtigt for Apple at brande sig som en bæredygtig virksomhed, og kunne dække deres energiforsyning 100 pct.med grøn energi.

Apple og AU deler samme vision om udvikling af bæredygtige energisystemer. På sigt kan det resultere i udvikling af et samarbejde med forskerne på AU Foulum, skriver Foulum i en pressemeddelelse.

Apples kæmpemæssige dataanlæg skal af med store mængder overskudvarme. Planen er at sende det ud i fjernvarmenettet, og dermed bliver der ikke tale om spildvarme, men om en ressource, som kommer forbrugerne til gode og kan substituere brug af fossil energi.

Vådt græs bliver brændstof
Udnyttelsen af Foulums ressourcer kan optimeres og udvikles endnu mere. AU Foulum er verdensførende inden for forskning i, hvordan man udvinder energi af grøn biomasse – det vil sige græs fra danske marker.

Forskningen inden for biogas er internationalt anerkendt, og om få måneder åbner rektor for Aarhus Universitet et såkaldt HTL anlæg i Foulum, som ved hjælp ny teknologi kan omskabe vådt græs til fyldende brændstof.

Repræsentanter fra Apple har allerede besigtiget de nye anlæg og har vist stor interesse for perspektiverne og AU Foulums forskning i kommende energiløsninger.

- Vi har oplevet, at de er meget interesserede i vores viden på området, og vi har et klart indtryk af, at Apple deler AU’s visioner om fremtidens energiforsyning, og er meget optaget af at gøre datacenterets energiforsyning bæredygtig, siger Morten Dam Rasmussen, viceinstitutleder i Institut for Ingeniørvidenskab ved AU Foulum. Han har stået for rundvisning af Apples repræsentanter på AU Foulums energianlæg.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: