Jagt skal foregå på fagligt korrekt grundlag

NATUR – DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi inddrager ikke de seneste data fra EU, når man kommer med indstillinger til ministeren om nye jagttider.

Dobbeltbekkasin. Bestandsstørrelsen er vigende i EU. Danske jægere skød sidste år 11.900 af denne art, der blot vejer 100 gram - inden de bliver flået. Jægerne ønsker nu jagt på dobbeltbekkasinens fætter, enkeltbekkasinen, på trods af at den kun vejer 50 gram, og at bestanden er ukendt. Foto: Ulf Bjerre

Af Søren Wium-Andersen, biolog, cand.scient.

Millioner af trækfugle passerer hvert efterår Danmark.

Trækfuglene er genstand for et meget stort jagttryk, der sker i tillid til, at jagten er bæredygtig. Afskydningstallene, der anses for at afspejle bestandsstørrelsen, viser, at der skydes stadigt færre trækfugle på trods af, at antallet af jægere stiger.

Jagten på en række arter er ikke længere bæredygtig. Hvad skal der så ske? Udspillet fra jægerne er klart, nemlig at antallet af jagtbare arter og jagttiderne skal udvides, hvilket diskuteres i Vildtforvaltningsrådet, der indstiller nye jagttider til ministeren.

Drøftelserne sker på basis af publikationen: Vildtbestande og jagttider i Danmark fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi.

Provinsiel tilgang
Alene titlen på publikationen viser den meget lokale, ja nærmest provinsielle tilgang, som DCE har til diskussionen om jagttider. For DCE inddrager ikke EUs seneste data på de vildtarter, der er eller ønskes jagt på i Danmark.

Således ønsker Danmarks Jægerforbund, at der tillades jagt på ederfuglehunner. En jagt, som DCE anser for at være bæredygtig. Dette sker på trods af et gennem 20 år konstant faldene antal nedlagte ederfugle. Samtidigt undlader DCE at oplyse, at ederfuglebestanden ifølge EU er vigende på såvel kort som lang sigt, og at den nu må anses som truet.

Det samme gør sig gældende for en række andre arter såsom bjergand og havlit. Beskæmmende, at DCE undlader at inddrage de trækfugledata fra 27 EUlande-data, som EU har fremlagt.

Etisk og forsvarligt grundlag
Kan det virkelig være rigtigt, at jagttiderne skal diskuteres på et så provinsielt grundlag, som det DCE har forelagt?

Jagttider bør bygge på et etisk forsvarligt grundlag, og sidst men ikke mindst på et fagligt korrekt grundlag, og ikke ved at forholde Vildtforvaltningsrådet væsentlige oplysninger fra EU’s medlemslande om den manglende bæredygtighed af jagt på en række arter.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: