Nu får Ellemann lejlighed til at vise, hvor grøn han er

NATUR – Jakob Ellemann-Jensen får snart en lejlighed til at slå et slag for naturen og vise, hvor grøn han reelt er. Hvis miljø- og fødevareministeren underskriver en ny bekendtgørelse om jagt og vildtforvaltninger, vil danske jægere få lov til at skyde rekord mange arter, som står på EU’s eller vore nabolandes rødlister.

Den meget elegant kolorerede Toppede Skallesluger, som allerede nu er så sjælden, at de færreste har set den. Den har været fredet i de sidste par år, men må desværre skydes, hvis den nye bekendtgørelse om jagttider ikke ændres. I Boganis Jagtbreve af Wilhelm Dinesen nævnes det, at skalleslugeren er så trannet, at han ikke gider skyde den. Foto: Palle Sørensen

Af Søren Wium-Andersen, biolog, cand. scient.

Hvis miljø- og fødevareministeren underskriver den nye Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning, der netop har været i høring, vil Danmark få et rekordstort antal jagtbare arter af fugle, der står på EU’s eller vore nabolandes rødlister.

Det drejer sig om i alt 13 arter, hvis bestande er i kraftig tilbagegang. Derfor er de naturligvis jagtfredede i vore nabolande. Her respekteres den viden, der ligger bag udarbejdelsen af rødlisterne.

Listen over de jagtbare arter er blevet forhandlet i Vildtforvaltningsrådet, inden forslaget kom i høring. Det undrer mig meget, at de såkaldte grønne organisationer i rådet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse ifølge referatet fra det seneste møde i Vildtforvaltningsrådet ikke har taget klart afstand fra jagt på rødlistede arter. De grønne foreninger burde være de første til at passe på arter, der er i tilbagegang.

Flere jagtbare arter end på Malta
Jeg vil håbe, at ministeren læser jagtloven, inden han underskriver den nye bekendtgørelse om jagttider. For i lovens §3 kan jeg læse: »Jagt på fugle må ikke være i strid med de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i disses udbredelsesområder.«

Det forstår jeg således, at dersom vore nabolande jagtfreder en art, så skal den også være jagtfredet her i landet.

Det princip har Danmark ikke fulgt hidtil, hvorfor der i dag her i landet er flere jagtbare arter end på Malta, som danske ornitologer ellers ofte kritiserer for at skyde fugle, der bør beskyttes. Men selv at gøre noget for at beskytte de rødlistede arter, det afstår de danske grønne organisationer desværre fra.

Nu vil ministeren få en lejlighed til at slå et slag for naturen og vise, hvor grøn han reelt er. Ministeren bør pille alle de arter ud af bekendtgørelsen, som er rødlistede af EU og af vore nabolande. Sker det, så vil følgende arter ikke længere være jagtbare: Sædgås, Atlingand, Spidsand, Pibeand, Skeand, Knarand, Taffeland, Bjergand, Hvinand, Havlit, Ederfugl, Fløjsand og Toppet Skallesluger.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: