Invasive arter spreder sig fra haverne

En dræbersnegl forlyster sig på et salatblad.

NATUR – Når invasive arter spreder sig fra haver til naturen, er det en trussel mod den danske natur. Derfor sætter Miljøministeriet nu en kampagne i gang, der skal hjælpe haveejere med at gøre kål på de invasive arter.

Canadisk gyldenris, japansk pileurt, bynke-ambrosie og harlekinmariehøne er bare nogle af 17 udvalgte invasive planter og dyr, der de senere år er blevet en voksende plage i danske haver.

På den internationale biodiversitetsdag i går satte miljøminister Kirsten Brosbøl derfor en national kampagne i gang, der råder haveejere om bekæmpelse af invasive arter. På Naturstyrelsens hjemmeside kan man desuden spille et spil, hvor man kan lære mere om invasive arter.

- Hybenroser og signalkrebs lyder måske ganske ufarlige. Men de og andre invasive arter kan på sigt kvæle andre danske arter og gøre vores natur fattigere. Hvis vi skal gøre kål på de invasive arter, kræver det, at vi alle sammen gør en indsats for at begrænse, at arterne spreder sig. Derfor opfordrer jeg til fælles front – ikke mindst med have- og kolonihaveejere, da arterne især spreder sig fra haver til naturen, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Staten og kommunerne bruger hvert år mange ressourcer på at bekæmpe invasive arter. Men bekæmpelse i private haver spiller også en afgørende rolle.

En ny rapport fra Københavns Universitet viser, at havebrug er den væsentligste måde, som invasive arter spredes på i Danmark. Derfor er kampagnen målrettet netop haveejere.

Indsatsen begynder i haven
De invasive arter er mere robuste og hurtigt voksende end deres danske artsfæller, mens andre invasive arter bærer på sygdomme, der ligefrem udrydder danske arter, og derfor er de en trussel for den danske natur.

I både Kolonihaveforbundet og Haveselskabet er man også klar til at gøre en indsats mod invasive arter i danske haver og kolonihaver.

-Det er klart, at vi også har en interesse i at komme invasive arter til livs, for det kan være til stort besvær, hvis de først får rodfæste i en kolonihaveforening. Derfor vil vi gerne opfordre vores knapt 40.000 medlemmer til at blive fortrolige med, hvilke invasive arter man skal være særligt opmærksomme på, og hvordan man skal bortskaffe dem, så de ikke spreder sig, siger Kolonihaveforbundets formand Preben Jacobsen.

Den samme melding kommer fra Haveselskabet, hvor der også er vilje til at informere de mere en 33.000 medlemmer om, at man skal holde øje med arter, der truer den danske natur.

-I Haveselskabet har vi fokus på at formidle ny viden til haveejerne, og vi ser derfor frem til miljøministerens kampagne mod invasive arter, da vi ved, de kan skabe problemer i naturen og i visse haver. Vi bidrager derfor gerne til, at haveejerne får yderligere viden om, hvordan de håndterer haveaffald, der består af invasive arter, så de ikke spredes på bekostning af biodiversiteten i naturen, siger Haveselskabets direktør Charlotte Garby.

På Miljøministeriets og Naturstyrelsens hjemmesider kan man finde en folder målrettet haveejere. Man kan også downloade en plakat med tegninger af de 17 invasive arter i kampagnen, og man kan lære mere om invasive arter i et spil på hjemmesiden.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: