Højt indhold af nitrat truer Aalborgs drikkevand

NATUR – Danmarks fjerdestørste by har betydeligt større mængder nitrat i sit grundvand end landsgennemsnittet. Aalborg ligger i nitratbæltet, der strækker sig fra Djursland over Himmerland og op til Nordjylland.

Aalborg ligger i det såkaldte nitratbælte og kan får store problemer med at skaffe rent drikkevand. Foto: Colourbox

Aalborg Kommunes udfordring med at skaffe rent drikkevand mangedobles, hvis grænseværdien for nitrat i drikkevand måtte blive nedsat fra 50 til den tidligere vejledende grænseværdi på 25 mg nitrat pr. liter drikkevand.

Danmarks fjerdestørste by har betydeligt større mængder nitrat i sit grundvand end landsgennemsnittet. Fra 2006 til 2016 har kommunen lukket ni vandværksboringer, fordi målinger har vist for høje nitratkoncentrationer. Det vil sige over den gældende grænseværdi på 50 milligram kvælstof pr. liter vand.

I samme periode er yderligere syv blevet lukket på grund af for højt indhold af pesticider, viser tal fra kommunen. Det skriver dagbladet Information.

De høje nitrattal i Aalborg Kommune er særligt bemærkelsesværdige, fordi en ny forskningsrapport fra GEUS og Aarhus Universitet kobler nitratkoncentrationer på helt ned til fire mg. pr. liter drikkevand til en øget risiko for tarmkræft.

Forskerne bag rapporten har på baggrund af resultaterne plæderet for, at der er behov for at sænke grænseværdien for nitrat i grundvandsmålingerne. Det ville føre til lukning af langt flere vandværker i Aalborg.

Konsensus frem til 2014 om restriktiv linje
Spørgsmålet om nitrat har altid fyldt en del i byrådssammenhæng, forklarer Lasse Olsen, der er rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune og sidder i byrådet for Enhedslisten.

- Det er noget, der ofte bliver debatteret i byrådet. Indtil kommunalvalget i 2014 var der fuldkommen konsensus i byrådet om at føre en restriktiv linje for at beskytte grundvandet. Efter valget i 2014 ønskede Venstre og Liberal Alliance, at landmændene blev pålagt færre restriktioner, siger han til Information.

Aalborgs udfordringer med kvælstof skyldes ikke mindst, at byen ligger i det såkaldte nitratbælte, der strækker sig fra Djursland over Himmerland og op til Nordjylland. Her er grundvandsmagasinerne ikke beskyttet af lerlag, som de fleste andre steder i landet. Det betyder, at kvælstoffet, der hovedsageligt stammer fra landbrugets gødning, relativt uhindret siver ned i grundvandet.

- Det er grunden til, at man generelt finder en noget højere koncentration af nitrat i vandboringerne i nitratbæltet, herunder Aalborg, forklarer Claus Vangsgaard, der er seniorkonsulent hos DANVA, de danske vandselskabers organisation, til avisen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: