Politikerne har entydigt ansvaret for glyfosat

DEBAT – Vi vil ikke have pesticider i vores fødevarer, drikkevandet og vores urin. Vi vil ikke udsætte vores ufødte og små børn, raske, syge og svage for pesticider på grund af de sundhedsmæssige risici.

Modstanden mod Monsantos Roundup er verdensomspændende. Billedet er fra en demonstration i Tyskland i 2014. Foto: CC BY flickr Die Grünen Kärnten

Af Dorthe Fink, pens. sundhedsfaglig seniorkonsulent

Den 4.oktober havde landbrugets formand Martin Merrild et debatindlæg i JP under overskriften: »Glyphosatforbud vil koste Danmark dyrt«.

Merrild skriver: »Det er helt forkert at kalde Glyphosat farligt, og i et sundhedsperspektiv vil en kop kaffe være en større risiko, så spild ikke tiden på Glyphosat, men nyd morgenkaffen«. En kynisk sammenligning.

Merrild anfører, at det vil være en katastrofe for dansk landbrug, hvis glyfosat ikke fortsat bliver godkendt i EU. Det vil koste langt over én milliard kroner årligt og gå ud over eksporten.

Debatten på DR2 havde temaet under kærlig behandling den 12. oktober, med deltagelse af blandt andet Martin Merrild og formanden for Landbo Syd. Her var holdningen, »…Vi elsker de kritiske forbrugere. Jamen, alt er super duper, hvis forbrugerne vil noget andet, jamen så skal vi da lægge om…«

Underforstået at forbrugerne betaler. Merrild gav igen udtryk for den økonomiske ruin, det vil blive for landbruget.

Så når vi til den 25.oktober, hvor det så heldigvis ikke lykkedes i EU at få vedtaget en fortsat godkendelse af glyfosat. Dette kun takket være en gruppe medlemslande med ansvarlige politikere, der evner at lytte til borgerne og lade tvivlen komme folkesundheden til gode.

Mærk jer, Danmark stemte selvfølgelig for en fortsat godkendelse(!)

Den folkelige modstand vokser og vokser
Tankevækkende, at hovedparten af det konventionelle landbrug og især landbrugstoppen forsat ikke har forstået, at den øvrige del af befolkningen, netop opgjort til 51 procent ikke ønsker sig udsat for pesticider.

Vi vil ikke have pesticider i vores fødevarer, drikkevandet og vores urin. Vi vil ikke udsætte vores ufødte-og små børn, raske, syge og svage for pesticider på grund af de sundhedsmæssige risici. Ingen kender omfanget af cocktaileffekten af de mange forskellige stoffer. Og vi kan ikke bruge det useriøse argument om, at de fleste andre lande er meget værre end Danmark. Lad os slå det fast.

Vi vil ikke vågne op til, at politikerne om ti år indrømmer de tog fejl, så er det for sent. Vi skal have et stop nu.

Der er produceret masser af videnskabelig dokumentation om glyfosats sundhedsskadelige indflydelse. Dokumentation og bekymringer, som ingen bør sidde overhørig uanset den økonomiske trussel fra det konventionelle landbrug.

Af gode grunde, kan man ikke lave videnskabelige pesticidforsøg på mennesker, men det er gjort blandt andet på rotter, og resultaterne giver anledning til bekymring. Forskere har samlet sundhedsdata ind på befolkningsgrupper, især i områder i USA, hvor befolkningen er udsat for pesticid aerosoler, og der er absolut grund til bekymring.

Monsanto beskyldt for manipulation
Producenten Monsanto er beskyldt for at manipulere med deres forskningsresultater til egen fordel, EFSA (European Food and Safety Authority) er beskyldt for direkte afskrift af en Monsanto-rapport, til fordel for endnu en godkendelse af glygosat i EU.

Der er forskel på, hvordan risikoen for kræft bedømmes af Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) og EFSA ( læs J Epidemiol Community Health August 2016 Vol 70 no 8).

For Monsanto handler det om økonomisk magt, magt over landbruget, magten til at definere og prisfastsætte verdens fødevareproduktion. Ufatteligt at landbruget ikke er rædselsslagen ved udsigten til at miste sin selvbestemmelse?

Politikerne har entydigt ansvaret
Kan vi som samfund være tjent med, at politikerne fortsat tillader en landbrugsproduktion, afhængig af stoffer, der anses for sundhedsskadelige? Skal vi som befolkning fortsat acceptere brugen af glyfosat i Danmark? Svaret er NEJ!

De sundhedsmæssige konsekvenser for befolkningen/samfundet skal holdes op mod omstilling af et innovativt, fremtidssikret og klimatilpasset landbrug. Dette blev også fremhævet af formanden for Økologisk Landsforening, Per Kølster i DR2-debatten.

Behandlinger, rehabilitering, førtidspensioner, omsorg og pleje er voldsomme udgifter i de sygdomsgrupper, hvor en miljøfaktor som årsag ikke kan afvises (Kræft, ADHD, Alzheimers, Parkinsons, Hodgkin Lymfom m.m).

Omstilling af landbruget vil kræve nytænkning, omstillingsparathed, ændring i afgrøder m.m. – dansk innovation – og ja kapital.

En vindersag
Resultatet af konsekvent politisk handling og et fremsynet og omstillingsparat landbrug vil formentligt blive den rene vindersag. Danmark og dansk landbrugsproduktion vil inden for en årrække opleve en stigende eksport og kæmpe efterspørgsel efter danske giftfri produkter.

Danmark vil fremstå som et land i Norden, hvor det politisk lykkedes at fastholde traditionen for velfærd og omtanke for befolkningen. Et eksempel for resten af verden. Lad os så komme i gang med omstillingen Nu!

Venlig hilsen
Dorthe Fink
pens. sundhedsfaglig seniorkonsulent
Mortonsvej 26, 1.
2800 Kgs. Lyngby
20319081
dorthefink@gmail.com

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: