Historisk forbud mod trawl er trådt i kraft

FISKERI – Følsomme områder bliver beskyttet mod destruktive fangstmetoder. Havmiljøorganisationen Oceana kalder det ‘et vigtigt skridt’. Men er bekymret for, om forbuddet er ambitiøst nok,

Et forbud mod trawl-fiskeri skal beskytte følsomme områder. Danmark er det første land i Østersø-regionen der anvender denne form for fiskeriforvaltning i Natura 2000-områder. / Foto: Colourbox

Denne uge trådte et historisk trawlforbud i kraft for fire Natura 2000-områder i de indre danske farvande. Formålet med forbuddet er at beskytte følsomme områder mod bundtrawl, en fangstmetode, som ødelægger rev og forstyrrer dyr og planter i området, når trawlet trækkes hen over havbunden.

Ifølge videnskabelige undersøgelser er et trawlforbud ikke kun en effektiv måde at beskytte dyrebare habitater, men kan også, hvis området er tilstrækkelig stort, medføre en afsmittende effekt på de tilstødende områder, idet organismerne kan sprede sig.

Danmark er det første land
Danmark er det første land i Østersø-regionen der anvender denne form for fiskeriforvaltning i Natura 2000-områder.

- Det er godt at Danmark tager dette skridt i retning af en bedre bevarelse af havmiljøet. Selvom forbuddet kun gælder for relativt små områder, er det stadig et vigtigt skridt i retning af at beskytte marine habitater mod ødelæggende fiskeredskaber, som kan have fatale konsekvenser for livet i havet. Oceana opfordrer nu andre lande til at establere lignende foranstaltninger, siger Hanna Paulomäki, leder for Oceana’s Østersøkontor.

Forbuddet betyder at der etableres en 240 meters bufferzone omkring rev inde i Natura 2000-områderne, hvor trawl forbydes. Den nye bekendtgørelse vil kun gælde for fire områder, men målet er at have den samme beskyttelse for alle Natura 2000-områder der indeholder rev.

Bør gælde for hele området
Mens Oceana ønsker initiativet velkomment, er der stadig grund til bekymring, da trawlforbuddet kun gælder for de egentlige rev og smalle zoner omkring dem, og derfor ikke for hele Natura-2000 området.

- For at være virkeligt effektivt, bør trawlforbuddet gælde for hele området. Et forbud for hele området ville også gøre forvaltning og kontrol mere muligt, siger Christina Abel, biolog ved Østersøkontoret.

En anden bekymring er Danmarks definition af rev, som er blødere end EU’s anbefalinger, og efterlader at en del rev inde i N2000-områder står ubeskyttet hen.

- Danmarks havstrategi kunne være endnu mere ambitiøs, da det marine liv indenfor Danmarks grænser generelt er i en dårlig tilstand, konkluderer Hanna Paulomäki.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: