Bæredygtigt fiskeri kan generere milliarder

FISKERI – Hvis fiskebestande gendannes til bæredygtige niveauer, kan danske fiskelandinger stige med 74 procent på mindre end 10 år og generere 1,8 milliarder kroner årligt til fiskerisektoren.

Det er sund fornuft at genoprette et bæredygtigt dansk fiskeri. En ny undersøgelse viser, at det vil kunne indbringe 1,8 milliarder kroner årligt og skabe mange nye arbejdspladser. Foto: Ulla Skovsbøl

Hvis al dansk fiskeri blev forvaltet bæredygtigt i løbet af de næste ti år, ville de samlede indtægter i fiskerisektoren stige med mindst 1.8 milliarder kroner, og i fiskeriindustrien alene vil der blive skabt 900 nye arbejdspladser.

Det viser en ny undersøgelse fra Oceana, der er verdens største interesseorganisation og arbejder for beskyttelse af verdenshavene og mod overfiskeri. Ifølge organisationen er den sociale og økonomiske værdi ved at genoprette et bæredygtigt fiskeri aldrig før blevet beregnet på en så omfattende vis.

Oceanas undersøgelse viser blandt andet, at der vil være følgende fordele ved bæredygtig forvaltning af fiskeriet i Danmark:

  • Den samlede vægt af fisk der landes af den danske flåde, kan potentielt stige med mindst 642.000-ton om året (+74 procent).
  • Den samlede omsætning i fiskerisektoren kan stige med mindst 1.8 milliarder kroner.
  • Der kan skabes mindst 900 nye fuldtidsstillinger i fiskerisektoren samt yderligere 4.300 i tilknyttede brancher som f.eks. fødevarer og detailhandel.

74 procent flere fisk på ti år
- Bæredygtighed er godt for erhvervslivet. På mindre end ti år kan den danske flåde bæredygtigt fange 74 procent mere fisk, hvis vi giver mulighed for fuld genoprettelse af fiskebestandene, siger Lasse Gustavsson, administrerende direktør for Oceana i Europe.

Ifølge ham vil bæredygtigt fiskeri ikke kun gavne fiskebestande, men også den danske fiskerisektor og alle relaterede industrier.

- Flere fisk betyder flere jobs og økonomisk vækst, men det fulde potentiale i dansk fiskeri kan kun realiseres, hvis vi stopper overfiskeri, forklarer Lasse Gustavsson.

Flere arbejdspladser
Ifølge Oceana har Danmark den højeste beskæftigelsesmultiplikator inden for fiskerisektoren blandt EU-landene.

Det betyder, at for hver stilling, der bliver oprettet i det direkte fiskeri i Danmark, vil der blive skabt 4,7 jobs i de tilknyttede brancher.

Endvidere besidder Danmark ca. 44 procent (2.444-ton i 2018) af den samlede kvote for den vestlige Østersøtorsk (5.597 ton samlet tilladt fiskemængde (TAC) i 2018).

Den potentielle stigning i fangster fra bestanden af den vestlige Østersøtorsk kunne være tæt på 40.000 ton, hvis bestanden blev fisket bæredygtigt og genoprettet. Dette vil medføre en stigning på 17.600 ton i fangsterne fra bestanden for Danmark alene, hvilket potentielt kan generere 238 millioner kroner.

Fiskekvoter for Østersøen
Resultaterne af undersøgelsen kommer efter en aftale indgået af EUs Landbrugs- og Fiskerikommission (AGRIFISH) om det kommende års fiskerikvoter for Østersøen.

- Kommisionen besluttede beklageligvis at fastsætte kvoten for den vestlige Østersøtorsk på 5.597 tons (samme kvote som 2017), hvilket ikke kun overstiger videnskabelige anbefalinger, men undergraver også målet for den fælles fiskeripolitik om et bæredygtigt fiskeri inden 2020, understreger Oceana.

Organisationen har løbende opfordret EU-beslutningstagere til at opgive den kortsigtede tilgang til fastsættelse af fangstgrænser og i stedet tage hastende tiltag for at sætte en stopper for overfiskeri i europæiske farvande en gang for alle.

LÆS MERE: Et sundt fiskeri er en god forretning

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: