Torsken i Østersøen på randen af kollaps

KOMMENTAR – Torskebestanden i den vestlige del af Østersøen er på randen af kollaps, mens politikerne løber fra deres ansvar. Hvorfor vil Danmark ikke redde østersøtorsken?, spørger Oceana, der arbejder for beskyttelse af verdenshavene.

Det er politikerne, som har magten til at redde østersøtorsken, men miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), løber fra sit ansvar, skriver Lasse Gustavsson, Oceana. Foto: Oceana

Af Lasse Gustavsson, Executive Director for Oceana i Europa

Hvis du havde magten og vidste, at en af naturens vigtige fornybare ressourcer var i stor fare og kun kunne reddes gennem en midlertidig lukning af udnyttelsen af denne naturressource – hvad ville du så gøre?

Svaret virker ligetil: Et midlertidigt afkald kan redde os fra en langt mere drastisk situation i fremtiden. Hvis man benægter fakta, udsætter man blot den uundgåelige katastrofe og gør den permanent.

Esben Lunde Larsen løber fra sit ansvar
Det er politikerne, som har magten til at redde østersøtorsken, men miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), løber fra sit ansvar.

I stedet for at sikre jobskabelse og fødevarer til den nuværende og de kommende generationer ved at fremme bæredygtigt fiskeri tilgodeser Lunde Larsen kortsigtede interesser hos grupper, der ikke dyrker bæredygtigt fiskeri.

Danmark er det land, som lander flest torsk fra den overudnyttede bestand i den vestlige del af Østersøen, men samtidig fastholder man stejlt sin modstand mod de nødvendige nedsættelser af fiskekvoterne, som anbefales af forskere. Andre lande, som Sverige og Polen, anerkender det akutte behov for handlekraft og støtter de videnskabelige anbefalinger.

Eva Kjer tillod betydeligt overfiskeri
Sidste år tillod Lunde Larsens forgænger, Eva Kjer Hansen, et betydeligt overfiskeri i Danmark, som overskred de videnskabelige anbefalinger med 23 procent.

Denne misforvaltning af torsk er ikke kun økonomisk uforsvarlig, men også grænsende til det ulovlige. EU-landene har en juridisk forpligtelse til at genopbygge fiskebestandene til over bæredygtighedsniveauet senest i 2020.

De europæiske fiskeriministre fortsætter imidlertid deres notoriske understøttelse af overfiskeri ved at tage beslutninger om fiskekvoter uden hensyntagen til videnskaben. Det må stoppe! Nu!

Selvom torsk har stor kommerciel betydning og er miljømæssigt afgørende for Østersøen, er torsken blevet overfisket i mange år. Forskerne slår alarm: Bestanden i den vestlige Østersø er under den biologiske sikkerhedsgrænse, der garanterer reproduktionen, dødeligheden er høj, og populationen er faldende.

Der er desperat behov for en omgående, skærpet indsats for at undgå et komplet kollaps af bestanden. Vi kan simpelthen ikke fortsætte, som vi plejer. Torsk i Skagerrak og Kattegat, som kommercielt set har større betydning, er ydermere i fare, da halvdelen af denne bestand rekrutteres fra den vestlige østersøtorsk.

Midlertidigt stop for torskefiskeri
Situationen er så alvorlig, at Oceana nu opfordrer til et midlertidigt komplet ophør med fiskeri rettet mod torsk i den vestlige del af Østersøen. Det er det eneste, der kan sikre, at bestanden kan blive genopbygget og give et bedre afkast i fremtiden. Det er ikke et tiltag, som Oceana har fundet på, men et af de foreslåede nødindgreb i den nyligt godkendte flerårige forvaltningsplan for Østersøen.

Fiskernes midlertidige tab kan begrænses gennem støtte fra eksisterende europæiske fonde, såsom EMFF.

De danske ministre kan ikke foregive at ville redde fiskerisektoren, mens de fortsat tillader kvoter, der strider imod de videnskabelige anbefalinger. Man kan ikke fiske i et tomt hav, og det er kun et spørgsmål om tid, før bestanden af torsk i den vestlige del af Østersøen kollapser, hvis overfiskeriet får lov at fortsætte. Ved korrekt forvaltning vil torsken dog vende tilbage.

Flere torsk i havet betyder flere jobs i fiskebranchen og sundere torsk på spisebordene i Danmark. Det er ikke for sent, men den kortsigtede tankegang, som er symptomatisk for politikere, hvis eneste tidshorisont er det næste valg, kan være ødelæggende for en bæredygtig ressource, såsom fisk.

25 års genopretning efter kollaps
Vi har set det ske tidligere. Kollapset af torskefiskeriet i New Foundland, Canada, i de tidlige 90’ere er et klassisk eksempel på misforvaltning af fiskeri. Det tog over 25 år, før de første små tegn på en skrøbelig genopretning viste sig.

Vi har ikke behov for at gamble på denne måde i Østersøen. I stedet skal vi følge det gode eksempel fra Nordsøen, hvor nordsøtorsken efter mange års overudnyttelse nu har kurs mod genopretning takket være en bedre forvaltningsindsats.

Østersøtorskens skæbne afgøres af de europæiske ministre på Landbrugs- og Fiskerirådets møde i Luxembourg den 10.-11. oktober. Oceana opfordrer ministrene til at træffe beslutning om et midlertidigt komplet ophør med målrettet fiskeri efter torsk i den vestlige Østersø i 2017.

Oceana er verdens største interesseorganisation, der udelukkende arbejder for beskyttelse af havene.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: