Historisk billig strøm fra solceller

ENERGI – Det er nu så billigt at opføre solceller, at de kan konkurrere med de billigste kilder til vedvarende energi, viser tal fra Energistyrelsen.

Strøm fra solceller er billigere end nogensinde. Foto: Colourbox

Energistyrelsens seneste udbud af støtte til solceller blev vundet af tilbud om et tillæg til markedsprisen på kun 12,89 øre/kWh. Ifølge Energistyrelsen viser udbuddet dermed, at elektricitet fra solceller i Danmark nu er konkurrencedygtig med de billigste kilder til vedvarende energi.

Fristen for at afgive tilbud i Energistyrelsens udbud af pristillæg til solcelleanlæg udløb torsdag i sidste uge.

Ved udløbet af fristen havde Energistyrelsen modtaget 36 tilbud på i alt 79,45 MW. De ni tilbud, der har vundet i udbuddet, tilbød at opføre solcelleanlæg med et fast pristillæg på 12,89 øre/kWh i 20 år.

De tre selskaber, der hver afgav vindende tilbud på 3 anlæg à 2,4 MW, er P&B Solpark Danmark 8 K/S, P&B Solpark Danmark 9 K/S og P&B Solpark Danmark 11 K/S. Selskaberne er ejet af Danske Solmarker A/S, oplyser Energistyrelsen.

Lav samlet støtte
De vindende tilbud omfatter en samlet kapacitet på 21,6 MW. Den samlede støtteudgift ser dermed ud til at blive ca. 2,8 millioner kroner årligt, når anlæggene er etableret, hvilket er væsentligt under de 8 millioner kroner årligt, der blev forventet, da lovhjemlen til udbuddet blev vedtaget.

Udbuddet var åbent for projekter i Tyskland op til 2,4 MW, men der blev ikke afgivet tilbud vedrørende solcelleanlæg i Tyskland.

Energistyrelsen forventer, at kontrakterne med vinderne kan underskrives inden jul. Resultatet er endeligt, når kontrakterne er indgået.

Udbud af solceller

  • Solcelleudbuddet udgør den midlertidige PSO-løsning for årene 2015 og 2016.
  • Danmark og Tyskland indgik i juli 2016 en samarbejdsaftale om gensidig åbning af solcelleudbud. Solcelleudbuddet, der delvist har været åbent for anlæg i Tyskland, udgør den danske del af denne aftale, mens det tyske Bundesnetzagentur har afholdt et tysk udbud, som var åbent for anlæg i Danmark.
  • Samarbejdsaftalen medfører, at solcelleprojekter i Tyskland har kunnet deltage i den åbne del af det danske udbud i konkurrence med solcelleprojekter i Danmark, mens solcelleprojekter i Danmark kunne deltage i hele det åbne tyske udbud, i konkurrence med solcelleprojekter i Tyskland.
  • Det var danske solcelleprojekter, der vandt hele det åbne tyske udbud på i alt 50 MW.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: