Hestebønner skal dyrkes som kartofler

ØKOLOGI – Større og bedre rodvækst, når hestebønner dyrkes på kamme ligesom kartofler, viser forsøg.

Forsøg med kamdyrkning af hestebønner på Jyndevad Forsøgsstation.

Hestebønner er en af de gamle bælgplante-afgrøder med højt proteinindhold, som sammen med økologien har fået en renæssance. Og nye forskningsresultater kan måske give den endnu mere vind i sejlene.

Foreløbige resultater fra Danmarks JordbrugsForskning viser nemlig, at hestebønner med fordel kan dyrkes sammen med kartofler. Kamdyrkning af hestebønner giver større og bedre rodvækst, end når de dyrkes på en almindelig flad mark.

- Hestebønnerne trives rigtig godt på kammene. Det fungerede også fint med at stigle og hyppe hestebønnerne på samme måde som kartofler, siger Jens Peter Mølgaard, der er forsker ved Danmarks JordbrugsForskning og står for forsøget.

Kraftigere rodnet
Forskerne kunne konstatere en kraftigere udvikling af rodnettet og fandt også flere kvælstoffikserende rodknolde under de hestebønner, som stod på kamme end på de øvrige, der blev dyrket på flad mark.

Foreløbige målinger af kvælstof-fikseringen tyder også på en gevinst ved kamdyrkning.

Resultaterne har givet forskerne blod på tanden, og de er nu i færd med at udvikle en såmaskine, der er specielt beregnet til at så på kamme. En prototype skal testes i år, og så vil forskerne anlægge flere og større forsøg, der kan belyse perspektiverne ved kamdyrkning i økologiske sædskifter.

Majs til modenhed og sojabønner er nogle af de afgrøder, Jens Peter Mølgaard gerne vil undersøge nærmere.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: