Herningværket overvejer biogas

ENERGI – Herningværket er på udkig efter et alternativ til naturgassen, når produktionen af el og fjernvarme. Biogas bliver måske løsningen.

Herningværket bruger blandt andet træflis. (Foto: Jørgen Schytte)

Dong Energy, der ejer Herningværket, kigger nu efter et andet alternativ til naturgassen, når produktionen af el og fjernvarme har ligget stille i et antal timer og skal genoptages.

I dag brugeR værket bioolie, men biogas er et interessant alternativ.

- Vi vil gerne gøre produktionen endnu grønnere. Her er biogas det mest interessante alternativ. Vi kan godt bruge bioolie. Men det har bare vist sig, at biogas er en bedre løsning for os til opstart af anlægget, siger driftschef Bent Haurballe, Herningværket til Dansk Fjernvarme.

Biogassen skal i givet fald erstatte 5-10 millioner kubikmeter naturgas per år.

Biogas til naturgasnettet
I 2011 opførte Dong Energy i Fredericia det første anlæg i Danmark, som tilfører biogas til naturgasnettet.

Bioolien var ellers det sidste grønne brændsel, der skulle have været taget i brug for at gøre Herningværket til et 100 procent grønt kraftvarmeværk. Men nu er biogassen så at sige inde i varmen. Herningværket bruger i forvejen store mængder træflis og træpiller oplyser Dansk Fjernvarme.

Teknisk ukompliceret
Ifølge Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen, er det teknisk ukompliceret at anvende biogas til kraftvarme. Allerede i dag er der over 30 decentrale kraftvarmeværker, der bruger biogas og ofte i en kombination med naturgas.

Dansk Fjernvarme mener, at man skal anvende biogas direkte til fjernvarme i stedet for at distribuere den grønne gas via gasnettet. Det vil nemlig ifølge fjernvarmeværkerne betyde en ekstraregning på 25 kroner pr. GJ biogas.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: