Vi har brug for biogas i økologien

KOMMENTAR – Vi har brug for biogasanlæggene i det økologiske landbrug. Men usikkerhed om glycerin og GMO skal afklares hurtigst muligt, skriver Hans Erik Jørgensen.

Vi har brug for biogasanlæggene i den økologiske produktion, skriver Hans Erik Jørgensen.

Af Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer

Væksten i biogasproduktionen og de nye anlæg, der etableres rundt omkring i landet, er rigtig godt og et længe ventet kapitel i landbrugets historie.

Det er bare rigtig godt, at vi med vores landbrug og vores husdyr kan bidrage til energiproduktion. Biogasanlæggene kan samtidig bidrage til øget recirkulering, så vi kan få flere næringsstoffer retur fra by til land. Og det er bare rigtig godt.

Glycerin og GMO
Men problemet er bare, at her på Fyn, hvor jeg bor, afgasser Nature Energy stort set al husdyrgødningen sammen med blandt andet glycerin, der giver meget gas, men desværre ingen næringsstoffer til os økologer.

Lige nu er der nemlig usikkerhed om, hvorvidt økologerne må anvende gødningen fra anlæggene, når der tilsættes glycerin. Glycerin kan nemlig være baseret på GMO, der som bekendt ikke må komme på de økologiske marker.

Næringsstofferne skal tilbage
Den usikkerhed skal vi hurtigst muligt have afklaret, for foråret står for døren og i flere områder har de lokale biogasanlæg i vid udstrækning lagt beslag på de næringsstoffer, som økologerne normalt efterspørger.

Kredsløbstankegangen er afgørende for en bæredygtig landbrugsproduktion og er selvfølgelig også helt central i økologien. For som økolog må man principielt kun anvende recirkulerede næringsstoffer som husdyrgødning, vegetabilske eller animalske restprodukter, kildesorteret husholdningsaffald, have-/parkaffald og lignende.

Vi er som økologer helt afhængige af de her gødningskilder, og det er vigtigt, at vi kan bruge den gødning, der ryger gennem biogasanlæggene, for vi økologer har brug for flere næringsstoffer i vores produktion.

Også afgasset gødning til økologerne
Vi er i Landbrug & Fødevarer sammen med Økologisk Landsforening i dialog med Landbrug- og Fiskeristyrelsen for at finde en brugbar løsning, og vi forventer, at der også bliver gødning tilgængeligt for økologerne i det her forår.

På længere sigt skal vi i økologi-erhvervet have drøftet, hvordan vi helst ser sammenspillet mellem energiproduktionen, recirkuleringen og en sikker næringsstofforsyning til vores marker.

Som økologer vil vi rigtig gerne være en del af dette nye kapitel.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: