Her lever Danmarks MRSA-frie svin

MRSA – OrganicToday.dk kan i dag afsløre den første liste med navne og adresser over svinebesætninger, der ifølge myndighederne er testet frie for resistente MRSA-bakterier.

Nu kan du finde de besætninger, der ikke er inficeret med MRSA. Foto: Colourbox

Er du svineproducent og søger MRSA-frie avlsdyr, så kan du her finde den første liste nogensinde over virksomheder, hvis svin officielt er testet af myndighederne og fundet rene.

Se listen:
82 MRSA-frie svinebesætninger

Søger man arbejde i landbruget, kan listen bruges til at finde virksomheder med styr på det bakterielle arbejdsmiljø. For leverandører, naboer og lokalbefolkningen omkring svinevirksomhederne på listen rummer den også åben og ærlig besked om smitteforholdene, sådan som Fødestyrelsen undersøgte dem i 2014.

Listen offentliggøres af journalist Kjeld Hansen og redaktør Nils Mulvad, der i mere end fem år har kæmpet for at få indsigt i den omfattende epidemi, der i løbet af de seneste få år har spredt sig til hovedparten af de danske svinebesætninger og foreløbig har kostet mindst fem menneskeliv siden 2012.

- Vi har valgt at begynde med de data, der peger fremad i stedet for bare at pege fingre. For første gang herhjemme er det muligt for en svineproducent at få et positivt fingerpeg om, hvor han kan skaffe sig smittefrie smågrise eller avlsdyr. Det synes vi er et stort fremskridt, som Landbrug & Fødevarer selv burde have taget for flere år siden, siger Kjeld Hansen.

82 svinefarme er testet MRSA-frie
Der er tale om 82 større svinefabrikker, der enten producerer smågrise til videresalg eller slagtesvin. Sammen med 196 andre blev deres dyr grundigt testet i 2014 for den smittefarlige stafylokok, der er kendt unden betegnelsen MRSACC398. Resultatet blev, at 32 procent eller hver tredje blev fundet smittefrie. Det er de virksomheder, der står opført på denne liste.

Myndighederne har hidtil hemmeligholdt virksomhedernes navne og adresser efter pres fra den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, men en kendelse fra Højesteret 22. januar 2016 har sat en stopper for dette hemmelighedskræmmeri: Dermed er der for første gang åbnet adgang til at vide, hvor i Danmark de rene svinevirksomheder findes.

Fem døde af svine-MRSA
MRSACC398- bakterien er normalt ufarlig for svinene, men den smitter til mennesker, hvor den kan forårsage alvorlige infektioner med risiko for blodforgiftning og dødsfald.

MRSA CC398 smitter overvejende personer, der er i direkte kontakt med levende svin eller deres husstandsmedlemmer. Selv om MRSA CC398 kan findes på kød, er der ikke noget, der tyder på, at tilberedning og spisning af kødet udgør en væsentlig smittekilde. Der ses således kun få tilfælde af patienter med CC398 i byer i Danmark
I maj 2014 blev det afsløret, at tre danskere var døde i årene 2012 og 2013 som følge af MRSA CC398. Senere samme år blev der registreret to yderligere dødsfald. I 2014 blev der konstateret otte tilfælde af bakteriæmi (blodforgiftning) med MRSACC398, hvoraf to patienter døde inden for 30 dage. I begge tilfælde var der ingen påviselig kontakt til svin.
Fødevarestyrelsen har testet for MRSA i 2014.

De bakterielle prøver, der ligger til grund for listen, er udtaget af personale fra Fødevarestyrelsen, som også bør kontaktes, hvis man mener, der er fejl i listen. Den smittefrie status for enkelte virksomheder kan have ændret sig, men de fleste ansvarlige virksomheder sørger selv for regelmæssigt at få testet arbejdsmiljøet i staldene.
I alt 86 svinefarme blev testet MRSA-frie i 2014-undersøgelsen. En er lukket og tre er solgt til andre ejere på andre adresser. Disse fire har vi undtaget fra listen. De 82 øvrige er alle svinefarme med samme ejer og bruger på test-tidspunktet og i dag ifølge CHR-registret.

Landbrug & Fødevarer afviser et deklarationssystem
Direktør Claus Fertin fra rådgivningsvirksomheden Seges under Landbrug & Fødevarer mener, at listen på ingen måde garanterer frihed for MRSA CC398.

MRSA CC398 kan smitte mellem svin og mennesker. Derfor kan den bæres fra ejendom til ejendom, uden at nogen kan opdage det, siger han.

- Hvis vi havde troet på, at det havde været muligt at bremse smitten, havde vi været villige til at lave en deklaration, fastholder han.

Se seneste artikler om MRSA

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: