Fiasko for Gul Kort-ordning

SVIN: Den såkaldte Gul Kort-ordning er en fiasko. Den har ikke været i stand til at begrænse forbruget af antibiotika i husdyrproduktionen.

Gul Kort-ordningen har ikke begrænset forbruget af antibiotika. Foto: Colourbox

Efter de første fire års prøvetid står det klart, at den såkaldte ‘Gult Kort’-ordning ikke har været i stand til at begrænse forbruget af lægemidler i den danske husdyrproduktion. Det har betydet, at landbrugets antibiotikaresistente bakterier har haft ideelle forhold at sprede sig under i hele perioden.

Det skriver journalist Kjeld Hansen på sin blog, gylle.dk.

I modsætning til det forventede fald på mindst 10 procent i forhold til 2009, er forbruget af antibiotika uændret i 2013. Og det bevæger sig atter den forkerte vej. Der er konstateret en stigning på tre procent fra 2012 til 2013 for hele sektoren. I den storforbrugende svineindustri er der tale om en stigning på hele seks procent, anfører Kjeld Hansen.

Han konkluderer, at den væsentligste årsag til fiaskoen er, at grænseværdierne har været uden effekt. Oprindeligt skulle der konstant være fem-ti procent af de største medicin-forbrugere under kritisk opsyn, men reelt har grænseværdierne aldrig været overskredet med mere end 0,8 procent. Eller udtrykt i konkrete tal: Ud af 6500 svine-fabrikker skulle 325- 650 årligt havde været under Gult Kort-opsyn, men antallet kom aldrig højere op end 53 på grund af de alt for lave grænseværdier.

De første to år, 2010-11, førte ordningen overhovedet ikke til skærpet tilsyn med nogen virksomhed, og i de efterfølgende tre år blev der i alt udtaget 63 af de 6.500 svinefabrikker til skærpet tilsyn. Hvad angår begrænsninger i produktionen eller bøder, har disse sanktioner overhovedet ikke været taget i anvendelse.

Tidobling af smittebærende personer
Over hele perioden, fra 2010 til 2014, har Statens Serum Institut registreret en epidemisk udvikling af MRSA CC398-smitten. Der er sket mere end en tidobling af smittebærende personer fra 111 i 2010 til 1224 i 2014. Siden 2012 er mindst fem personer døde af denne særlige MRSA-type, og mindst seks nyfødte har fået konstateret MRSA CC398.

Mens forbruget af antibiotika til mennesker er nogenlunde konstant, sluger den veterinære anvendelse til dyr stadig mere end dobbelt så stor en mængde, og forbruget er stigende.

Læs hele artiklen

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: