Landbruget fik forpurret indsigt i MRSA

MRSA: Risikoen for, at svineproducenter kan føle sig stigmatiseret, vejer tungere end hensynet til befolkningens almene sundhedstilstand og muligheden for at dæmme op for smittespredningen af den farlige MRSA-bakterie, der er blevet modstandsdygtig overfor antibiotika.

Kjeld Hansen (tv) og Nils Mulvad under forårets retssag i Aarhus om de hemmeligholdte MRSA-lister.

Østre Landsret traf fredag 6. februar en foreløbig afgørelse om, at journalist Kjeld Hansen og redaktør Nils Mulvad ikke må få udleveret oplysninger om, hvilke gårde der ved en undersøgelse tilbage i 2011 var inficeret med MRSA, men at retssagen skal have opsættende virkning.

Dermed lykkedes det endnu landbruget og myndighederne at spænde ben for journalisternes mulighed for at skaffe sig oplysninger. Denne gang med Østre Landsrets hjælp og på trods af en afgørelse fra Ombudsmanden.

De to journalister søgte første gang om aktindsigt allerede i 2012, men først i juni sidste år fik de efter at have klaget medhold hos Folketingets Ombudsmand om, at de skulle have de ønskede oplysninger udleveret.

Som modtræk valgte Landbrug & Fødevarer dog straks efter på vegne af fem svineproducenter at anlægge sag mod Fødevarestyrelsen for at forpurre myndighedernes afgørelse og dermed blokere for offentlighedens indsigt. Landbrug & Fødevarer og svineproducenterne har især henvist til frygten for at svineproducenterne og deres familier bliver stigmatiseret, hvis offentligheden får adgang til oplysninger om deres besætnings smittestatus i 2011.

I mellemtiden har smitten spredt sig med rekordfart. To tredjedele af landets svinebesætninger har MRSA og fire mennesker er døde, viser de nyeste tal. Selv om det foreløbig er lykkedes for de inficerede svinebesætninger at mørklægge sagen, er intet endeligt afgjort. Først i begyndelsen af maj ventes en endelig afgørelse at blive truffet i den efterhånden spegede sag, som nu bliver ført med hjælp fra Dansk Journalistforbund.

Et klart tilbageslag
- For de fremsynede danske svineproducenter er afgørelsen i Østre Landsret et klart tilbageslag, siger Kjeld Hansen, som i en årrække har gravet for at kortlægge konsekvenserne af de antibiotika-resistente bakterier i den intensive, industrielle danske svineproduktion.

Han mener, at Martin Merrild fra Landbrug & Fødevarer er så opsat på at ‘demonstrere mandig handlekraft’, at han er parat til at se stort på, at det stadig er 32 procent af svinebesætningerne, der ikke er inficerede med MRSACC398.

- På Sjælland og Lolland-Falster er det endda en endnu større andel, nemlig 47 procent, der er ‘rene’. Disse producenter har et helt legitimt krav på at kunne sikre sig mod smitte, når de indkøber smågrise. Med strategien om hemmeligholdelse svigter Landbrug & Fødevarer disse medlemmer, og der er allerede sjællandske svineproducenter, der overvejer at hente smågrise i Sverige for at sikre deres MRSA-frie status, siger Kjeld Hansen.

Lønarbejdere og udlændinge prisgives
- På samme måde har de titusinder af lønarbejdere i svinestaldene et klart krav på at kunne få oplyst hos en pålidelig og uafhængig kilde, dvs. det offentlige, om deres arbejdsplads er inficeret, mener han.

- Det gælder ikke mindst de mange tusinder af udlændinge. Med Landbrug & Fødevarer-strategien om hemmeligholdelse prisgives også denne gruppe til den enkelte producents forgodtbefindende.

Landsrettens afgørelsen betyder også, at Landbrug & Fødevarer ganske effektivt kan blokere for myndighedernes forsøg på at dæmme op for epidemien.

- Spørg en hvilken som helst epidemiolog om den helt nødvendige forudsætning for at nedkæmpe smittefarlige sygdomme, og du vil få svaret: Åbenhed om smittekilderne. Jeg må sige, det virker ganske bekymrende, hvis Merrild virkelig forestiller sig at kunne hemmeligholde 6.000 virksomheders arbejdsmiljøforhold i al evighed, men det sidste ord er altså ikke sagt i denne sag. Mon ikke dommerne i Østre Landsret kan se det uholdbare i at tvinge de ‘rene’ svinefabrikker til at acceptere, at ikke kan få lov at beskytte sig mod smitten, lyder spørgsmålet fra Kjeld Hansen.

Tilfredshed hos svineproducenter
Ifølge Seges – der indtil for nylig hed Videncenter for Svineproduktion – sikrer afgørelsen i Østre Landsret svineproducenterne mod stigmatisering.

- Vi er meget tilfredse med, at Landsretten har givet os medhold i, at oplysninger af så privat karakter ikke skal være offentligt tilgængelige. Vores medlemmer risikerer at blive hængt ud i offentligheden og socialt udstødte i deres nærmiljø. Det er helt urimeligt, siger Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

Han har i et fælles debatindlæg med Martin Merrild bragt i dagbladet Information kaldt sagen for ‘en heksejagt på svineproducenter’.

- Reelt handler spørgsmålet om retten til at lade medieskabt massehysteri gå ud over tilfældige landmænd, skriver de to i en kommentar.

- Myndighederne opfatter det fortsat ikke som en risiko at besøge en svinestald. Hvis man skal være bange for personer, der potentielt kan bære på en resistent bakterie, så er der mange ting, man skal være bange for. At tage bussen, at røre ved et dørhåndtag eller at rejse til udlandet, slutter Erik Larsen og Martin Merrild.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: