EU-landene enige om regler for biobrændstof

BIOBRÆNDSTOF: Nu skal der loft over andelen af biobrændstoffer baseret på fødevareafgrøder, og der skal fastsættes nationale mål for biobrændstoffer baseret på affald og restprodukter.

Storbritanniens første bus, der kører på biogas fra spildevand og madaffald. Foto: GENeco

Europa-Parlamentet godkendte 28. april det forslag til en aftale, som Rådet havde fremlagt, og der er dermed opnået enighed i EU om de fremtidige regler for biobrændstoffer.

Biobrændstoffer kommer til at yde et væsentligt bidrag, når vi fremover skal reducere udledningen af CO2 fra transporten. Det er derfor rigtig godt, at vi med denne aftale får drejet forbruget af biobrændstoffer i EU over i retning af mere bæredygtige produkter, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Han mener, det er vigtigt, at vi ikke alene har nationale instrumenter til rådighed, men også råder over fælles EU-instrumenter med effekt på et større marked.

Aftalen indebærer, at der sættes et loft over den andel af biobrændstoffer baseret på fødevareafgrøder, som kan anvendes, når EU´s mål for vedvarende energi i transport i 2020 skal opnås. Samtidigt skal hver medlemsstat fastsætte et nationalt mål for den andel, som skal opfyldes af såkaldt avancerede biobrændstoffer baseret på affald og restprodukter.

Affald og restprodukter udleder mindre CO2
Biobrændstoffer baseret på affald og restprodukter har typisk en lavere CO2-udledning end konventionelle biobrændstoffer baseret på fødevareafgrøder. Derfor bliver det en vigtig brik i bestræbelserne på at nedbringe udledningerne fra transportsektoren. Men i dag er biobrændstoffer baseret på affald og restprodukter som regel dyrere at fremstille end konventionelle biobrændstoffer, og de har derfor sværere ved at slå igennem på markedet.

- Det er positivt, at EU sender et signal til industrien om, at det er den retning, vi gerne vil bevæge os i. Konkret er jeg især glad for, at medlemsstaterne nu skal fastsætte nationale mål for brugen af såkaldt avancerede biobrændstoffer, som er baseret på affald og restprodukter, siger Rasmus Helveg Petersen.

- Med de nationale mål vil vi give disse biobrændstoffer et fodfæste på markedet og dermed skubbe industrien i gang. Selv om Danmark generelt gerne havde set et mere ambitiøst resultat, er jeg sikker på, at aftalen både vil gavne klimaet og fremme udviklingen inden for bæredygtige og biobaserede industrigrene, hvor europæiske – herunder også danske – virksomheder har gode forudsætninger for at deltage, siger ministeren.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: