Helt ude i hampen at forfølge journalist

MRSA – Det er helt ude i hampen at sigte journalist Kjeld Hansen, fordi han har offentliggjort navne og adresser på en række svine-landbrug, der er smittet med resistente stafylokokker, de såkaldte MRSA-bakterier.

Frie bønder vil have sundhedsminister Astrid Krag på banen i sagen om MRSA.

Det mener Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land, som er harm over, at dansk svineeksport tilsyneladende vægter tungere end befolkningens sundhed.

- Her er bestemt ikke tale om privatlivets fred, men om virksomheder, der direkte udgør en trussel mod befolkningens sundhed og for øvrigt også for andre besætninger, siger Frie Bønders formand, Hans Jørgen Nygaard.

- Vi bakker Kjeld Hansen op, og vi mener, at sigtelsen er grundløs, siger Nygaard. Han vil have sundhedsminister Astrid Krag på banen, fordi det er Statens Serum Institut, der tilbageholder vigtige oplysninger, og fordi der efter hans mening er tale om en trussel mod folkesundheden.

Forlanger screening af inficerede besætninger

Allerede i februar i år forlangte Frie Bønden en screening af samtlige inficerede svinebesætninger for at få udskilt og isoleret de inficerede besætninger fra de raske.

- Og det vil vi gerne gentage, understreger Hans Jørgen Nygaard. Det er simpelthen nødvendigt. Vi har flere medlemmer med både mindre og mellemstore besætninger, der føler sig utrygge.

- Ingen kan vide sig sikker på, om de har MRSA i deres besætning. Foreløbig er alle besætninger under mistanke. Det gælder både store, små, økologiske og konventionelle.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: