Havets svovlsyndere skal frem i lyset

MILJØ – Miljø- og fødevareministeren vil med et nyt lovforslag gøre det muligt at offentliggøre navnene på rederier, der forurener luften ved ikke at overholde grænseværdierne for svovlindhold i skibenes brændstof.

En sniffer monteret på Storbæltsbroen kan måle indholdet af svovl i skibenes røg.

Til efteråret skal vi alle kunne tjekke, hvilke rederier der sviner ulovligt med svovl i deres brændstof.

Det siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der vil ændre loven, så det bliver muligt at offentliggøre navnene på de rederier, der bryder reglerne i danske farvande.

Ifølge ministeren vil det kunne få rederierne til at tænke sig om en ekstra gang, før de forsøger at spare penge ved at sejle med ulovligt forurenende brændstof.

- Grænserne for indholdet af svovl i brændstoffet skal overholdes af alle. Det er godt for miljøet og menneskers sundhed, og det skaber lige konkurrencevilkår inden for skibsfarten. Det er vigtigt med et stærkt signal til dem, der bryder loven, om, at svovlsvineri ikke er acceptabelt, siger Esben Lunde Larsen.

Lovforslag til oktober
Han har nu bedt Miljøstyrelsen om at forberede et lovforslag, der skal fremsættes til oktober. Når loven er vedtaget, skal den give myndighederne hjemmel til at offentliggøre navne på rederier, der afsløres i ikke at overholde svovlkravene i dansk farvand.

Svovl er skadeligt for miljøet og for menneskers sundhed. Derfor blev kravene til svovlindholdet i skibes brændstof skærpet i starten af 2015. Siden har Miljøstyrelsen politianmeldt 21 rederier for overtrædelse af reglerne, og syv af dem er på nuværende tidspunkt blevet præsenteret for bøder. Tre af dem har betalt deres bøde på mellem 30.000 og 375.000 kroner.

Mængden af svovl halveret
Målinger tyder på, at de skrappere krav har virket. De seneste år er mængden af svovl i luften over Danmark mere end halveret.

- Det er glædeligt, at de skærpede svovlkrav har ført til renere luft, og det skyldes, at langt de fleste skibe overholder reglerne. Derfor skal det være muligt at offentliggøre de lovbrydende rederiers navne, så man som kunde har mulighed for at fravælge rederier, der ikke overholder reglerne. Det kan forhåbentligt have en afskrækkende effekt på de få rederier, som i dag overtræder reglerne, håber Esben Lunde Larsen.

En sniffer på Storebæltsbroen kan måle indholdet af svovl
En af metoderne til at finde frem til svovlsynderne er at bruge teknologi, som kan måle indhold af svovl i skibenes røg. Siden sommeren 2015 har en såkaldt sniffer monteret på Storebæltsbroen overvåget skibstrafikken i Storebælt.

I perioder har en lignende sniffer fra henholdsvis fly og helikopter målt svovlniveauet over skibes skorstene forskellige steder i danske farvande. En rapport fra Chalmers Tekniske Universitet i Sverige, som har stået for overvågningen indtil nu, viser, at 92-97 procent af de målte skibe overholder reglerne.

FAKTA om svovl i skibsbrændstof

  • Siden 1. januar 2015 har skibe, som sejler i Nordsøen og Østersøen, skullet bruge brændstof, som max. indeholder 0,10 procent svovl, medmindre skibet anvender renseteknologi. Det er et reduktionskrav på 90 procent i forhold til de tidligere regler.
  • Fra 2020 skærpes reglerne internationalt, så skibes brændstof højst må indeholde 0,50 procent svovl mod 3,5 procent i dag, med mindre skibet anvender renseteknologi.
  • Siden reglerne trådte i kraft, har Miljøstyrelsen anmeldt 21 skibe til politiet for overtrædelse af svovlreglerne. Indtil nu er der betalt tre bøder. De øvrige sager er stadig under behandling hos politiet.
  • I 2015 og 2016 har Chalmers Tekniske Universitet stået for både snifferovervågningen fra Storebæltsbroen og den mobile overvågning fra mindre fly. I 2017 har Chalmers fortsat overvåget fra Storebæltsbroen, mens den mobile snifferovervågning overgik til firmaet Explicit og blev foretaget med helikopter. I 2018 fortsætter Explicit den mobile overvågning, mens overvågningen fra Storebæltsbroen netop har været i EU-udbud.
  • Ifølge DCE på Aarhus Universitet er svovlindholdet i luften over Danmark mere end halveret, siden de skærpede svovlregler trådte i kraft 1. januar 2015.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: