EU vil jagte svovlsyndere på havet

MILJØ – Brændstof til skibe skal kontrolleres bedre. Det har EU netop vedtaget. Det sker for at sikre, at skibsfarten overholder nye regler for svovl, der skal give renere luft i Europa. Miljøminister Kirsten Brosbøl glæder sig over beslutningen.

Luftforurening kender ingen grænser. 80 procent af partikelforureningen i Danmark stammer fra udlandet. Foto: Colourbox

EU har netop vedtaget at skærpe kontrollen med skibes brændstof.

Den skærpede kontrol bliver indført, fordi skibe siden årsskiftet har skullet bruge brændstof med et markant lavere indhold af svovl, når de sejler i sårbare områder som Nordsøen og Østersøen. Det gør brændstoffet dyrere, og derfor er effektiv kontrol vigtig for at sikre, at kravene bliver overholdt.

- Med EU’s beslutning har vi sat en klar kurs mod renere luft til alle europæere. Svovl og partikler kan gøre os syge og medføre syreregn, og det er vigtigt, at vi sætter ind mod luftforurening i fællesskab. For luftforurening kender ingen grænser, og 80 procent af partikelforureningen i Danmark stammer fra udlandet, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Med aftalen forpligter medlemslandene sig til løbende kontrol af skibene og til at tage prøver af deres brændstof. Desuden skal landene overholde regler for, hvordan de tager olieprøver fra skibene. Og endelig skal de indrapportere deres kontrol-data til EU-Kommissionen.

Syv millioner til dansk kontrol
Danmark har med regeringens luftpakke Ren luft til danskerne allerede afsat syv millioner kroner til skærpet kontrol.

- Danmark er allerede langt med planlægningen, og danske rederier er i fuld gang med at sikre, at deres skibe lever op til de nye håndhævelsesregler. Derfor er jeg glad for, at mine kolleger i EU nu har forpligtet sig til lignende initiativer, siger Kirsten Brosbøl.

- Dermed bliver Danmarks grønne indsats også en konkurrencemæssig fordel. I Danmark vil vi overvåge skibene fra luften for eksempel ved hjælp af fly eller droner, og vi vil øge kontrollen med skibene i de danske havne, understreger hun.

De skærpede svovlkrav trådte i kraft den 1. januar 2015 og kræver, at alle skibe, der sejler i Nordsøen og Østersøen, skal reducere deres svovludledning med 90 procent. Det betyder samtidig, at udledningen af partikler bliver reduceret med en tredjedel.

Ekstraomkostningerne for brændstof afhænger af skibets størrelse og fart, men vil være på mellem en halv til en mio. kroner for en tur fra den engelske kanal igennem til Østersøen og retur.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: