Grøn tilfredshed med Thornings åbningstale

Statsministerens åbningstale bliver positivt modtaget af Christian Ege fra Det Økologiske Råd. /Foto: Ulla Skovsbøl

ÅBNINGSTALE – Det Økologiske Råd glæder sig over, at grøn politik omtales relativt fyldigt i statsministerens åbningstale, både ‘det flotte initiativ med Togfonden’ og den kommende ressourcestrategi.

Fremover skal vores madaffald i stedet kommes i biogasanlæg – hvorved resten kan føres tilbage til landbrugsjorden og være med til at sikre dennes frugtbarhed. Og samtidig kan en stor del af vores lastbiler og busser komme til at køre på biogas i stedet for diesel.

- Vi glæder os over, at regeringen starter et opgør med den mangeårige danske tradition med at brænde en meget stor del af vores affald frem for at genanvende det, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Savner udmelding om trængsel
Derimod sagde statsministeren ikke noget om, hvordan regeringen vil følge op på betænkningen fra Trængselskommissionen, som udkom i sidste uge. Hvis der ikke gøres noget, vil trængslen i Hovedstadsområdet blive fordoblet inden år 2025.

- Vi savner en melding fra statsministeren om at sætte effektivt ind over for den stigende trængsel i Hovedstadsområdet. Desværre har regeringen allerede afvist det mest effektive middel til at bekæmpe trængslen, nemlig roadpricing, siger Christian Ege.

Statsministeren behandler også Grønlands planer om øget mineraludvinding og omtaler den fælles rapport om uranudvinding, som netop er offentliggjort – og nævner, at Danmark og Grønland ikke ser ens på de retlige rammer for uranudvinding.

- Desværre er den fælles rapport om uranudvinding helt utilstrækkelig – den skøjter henover miljøproblemerne ved uranudvinding, uden at bruge den viden vi har om tilsvarende uranminer i andre dele af verden, hvor det har givet kolossale miljøproblemer, siger Christian Ege.

Hektarstøtte skal forbedre miljø og klima
I lovprogrammet nævnes, at opfølgningen på Natur- og Landbrugskommissionens betænkning kan medføre nye lovinitiativer.

- Vi savner en tilkendegivelse af, at regeringen er villig til at finde finansiering af de vigtige initiativer, som skal gennemføres i forlængelse af Natur- og Landbrugskommissionens betænkning. Vi har ikke fantasi til at forestille os, at det kan gøres, uden at regeringen er villig til at overflytte noget af den hektarstøtte, som i dag gives til landbruget, så den i stedet skal støtte målrettede initiativer til at reducere landbrugets klima- og miljøproblemer, lyder det fra Det Økologiske Råd.

I lovprogrammet mangler forslag til lov om stramning af miljøzoneloven, som blev lovet i regeringsgrundlaget. Danmark har siden 2010 overtrådt EU’s grænseværdi for luftforurening med kvælstofdioxid i København – og trods bedre EU-regler om biludstødning er der ingen udsigt til, at vi kommer til at overholde EU’s grænseværdi, heller ikke i 2015.

- Det er helt nødvendigt, at loven om miljøzoner skærpes, så vi kan overholde EU’s grænseværdier og sænke antallet af mennesker, som i dag dør for tidligt eller bliver syge af luftforurening i de store byer, siger Christian Ege.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: