Grøn omstilling skal op i gear

ENERGI – Det går rigtig godt med den grønne omstilling, siger Lilleholt. Men en ny fremskrivning viser, at Danmark uden nye energipolitiske initiativer kun vil kunne nå 39 procent vedvarende energi i 2030.

Der er ikke planer om at opstille nye havmølleparker. Samtidig bortfalder tilskuddet til landvind efter 2018. Foto: Colourbox

Regeringen kritiseres af opposition og grønne organisationer for at sætte den grønne omstilling i stå, og nu viser en ny fremskrivning fra Energistyrelsen, at Danmark uden nye energipolitiske initiativer kun vil nå op på 39 procent vedvarende energi i 2030.

Det er langt fra regeringens egen målsætning om, at mindst 50 procent af Danmarks energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030. Alligevel maner regeringens energi-, forsynings-, og klimaminister til besindighed.

Lilleholt: Det går rigtig godt med den grønne omstilling
- Basisfremskrivningen viser, at det går rigtig godt med den grønne omstilling i Danmark, mener Lars Chr. Lilleholt. Han erkender dog, at »vi ikke kan hvile på laurbærrene efter 2020«.

- Det har vi heller ikke tænkt os. Der skal tages nye politiske beslutninger for at fortsætte den grønne omstilling. Vi ser ud til at kunne dække knap 39 procent af vores energibehov med vedvarende energi i 2030. Regeringens mål er at nå op på at dække mindst halvdelen. Det svarer billedligt talt til, at der skal bygges 10 kæmpe havvindmølleparker fra 2020 til 2030. Det kommer vi ikke til at gøre i praksis, men det viser, hvor store investeringer, der skal foretages for at nå vores ambitiøse mål, siger ministeren.

Energikommissionen vil i løbet af foråret fremlægge sine anbefalinger til klima- og energipolitikken efter 2020. Det vil indgå som del af beslutningsgrundlaget for det udspil til en ny, bred energiaftale for perioden efter 2020, som regeringen vil præsentere til efteråret, varsler Lars Chr. Lilleholt.

Mere kul på efter 2020
Den nye fremskrivning fra Energistyrelsen viser, at forbruget af olie og andre fossile brændsler for første gang i mange år igen vil begynde at stige efter 2020. Det vil især være forbruget af kul, der stiger.

Ifølge fremskrivningen vil andelen af vedvarende energi i 2020 nå 40 procent af vores energiforbrug, men er herefter nogenlunde konstant.

Det skyldes især, at de fleste kraftværker allerede har omstillet til biomasse, og at der ikke er planer om at opstille flere havmølleparker. Heller ikke på land ventes der flere vindmøller, fordi tilskuddet til landvind bortfalder efter 2018.

Biler på diesel og benzin
Ifølge fremskrivningen skal man heller ikke vente de store ændringer for transportsektoren. Det vil ikke være elbiler og biler på brint og biogas, der tegner trafikbilledet efter 2020. Bilerne vil fortsat køre på diesel og benzin, ligesom de har gjort hidtil.

Fremskrivning fra Energistyrelsen viser, at Danmarks udledninger af drivhusgasser forventes at falde frem mod 2020, men vil herefter stige igen frem mod 2030, hvis politikerne ikke ændrer kurs.

Læs rapporten: Basisfremskrivning 2017

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: