Greenpeace til Søvndal: Stop olieboringer i Arktis

KLIMA – Greenpeace-isbjørne var fredag på en arktisk mission på Folkemødet på Bornholm for at få udenrigsminister Villy Søvndal til at arbejde imod olieboringerne i Arktis.

Isbjørnene opfordrer udenrigsminister Villy Søvndal til at arbejde for et forbud mod olieboringer i det sårbare Arktis. /Foto: Greenpeace

Isbjørnene følger Villy Søvndal rundt til hans fire annoncerede events for at få ham til at bruge sin indflydelse til at beskytte det skrøbelige miljø i Grønland og Arktis.

Ved det første debatmøde lykkedes det en af isbjørnene at komme i dialog med udenrigsministeren. Men han gav desværre ikke reelt svar på, om han vil arbejde imod olieboringer. Han henviste til, at den netop vedtagede olieudslipsaftale i Arktisk Råd er et skridt på vejen til miljøsikkerhed, når der bores efter olie i regionen.

Det er en aftale, som ifølge Greenpeace er blottet for ambitioner om at beskytte Arktis og ingen krav stiller til sikkerheden eller olieselskabernes beredskab ved olieboringer.

- Villy Søvndal burde bruge sin indflydelse på at forhindre olieboringerne, der kan gøre uoprettelig skade i det arktiske miljø. På grund af de ekstreme vejrforhold er risikoen for olieudslip meget høj, og hverken oliebranchen, det grønlandske selvstyre eller den danske regering har teknologien til at rydde op efter en ulykke, siger Niels Fuglsang, projektleder for den danske arktiskampagne for Greenpeace.

Tre fjerdedele af isen er smeltet
Tre fjerdedele af isen på toppen af verden er smeltet indenfor de sidste 30 år på grund af klimaforandringer. Nu udnytter olieselskaberne den forsvindende is til at bore efter olie på bunden af det arktiske hav. Udviklingen går imod Danmarks centrale mål for miljøet og klimaet, og i Arktis har udenrigsministeren mulighed for at arbejde kritisk mod boringerne.

- Søvndal og SF har været med til at vedtage Energipakken i 2012, der skal gøre Danmark fri af fossile brændstoffer. Vi anerkender det som et ambitiøst og vigtigt mål. Men så nytter det ikke, at Villy Søvndal samtidig vil bore efter mere af den olie, der forstærker klimaforandringerne. Hvis vi skal overholde målet om, at gennemsnitstemperaturen ikke må stige mere end to grader, kan vi maksimalt bruge halvdelen af den olie, som vi allerede har adgang til, siger Niels Fuglsang.

Isbjørnene vil møde op til flere debatter med Villy Søvndal.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: