Global opvarming kan ende med at gøre Jorden ubeboelig

KLIMA – Hvis jordens temperatur stiger 2 grader C, er der risiko for at det vil resultere i en dominoeffekt, der udløser en række fænomener, der vil opvarme kloden endnu mere og i værste fald ende med at gøre store dele af Jordkloden ubeboelig, viser ny forskning.

Kortet viser de naturlige processer, som vi risikerer at sætte skub i, når temperaturen stiger. Farverne: gul (1-3°C), orange (3-5°C) og rød (>5°C) afspejler, hvor meget temperaturen skal stige for at sætte gang i de forskellige processer. Pilene viser, hvordan de gensidigt påvirker hinanden. (Kilde: Steffen et al. (2018) Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. Proceedings of the National Academy of Sciences).

Hvis jordens temperatur stiger 2 °C, er der risiko for en dominoeffekt, der betyder, at den ikke stopper der. Vi risikerer at sætte gang i en række naturlige fænomener, som er med til at varme kloden yderligere op og i værste fald ende med at gøre store dele af Jordkloden ubeboelig.

Det viser ny forskning, som netop er offentliggjort af et internationalt forskerhold med deltagelse af Center fra Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet.

Medforfatter er Katherine Richardson, der er professor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet.

Kathrine Richardson og hendes kolleger advarer mod den dominoeffekt, der kan gøre store dele af Jorden ubeboelig.

»Menneskers udledning af drivhusgas er ikke det eneste, der har betydning for jordens temperatur. Vores studie viser, at menneskeskabt global opvarmning kan starte en række naturlige processer, ofte kaldet “feedbackeffekter”, som medfører yderligere opvarmning af jorden – selv hvis vi stopper drivhusgasudledningen. Konsekvensen ved denne situation er, at store dele af Jorden bliver ubeboelig for liv, som vi kender det i dag, advarer Katherine Richardson.

Fremtiden kan blive 4-5 grader C varmere med 10-60 meter højere vandstand
Hvis der sættes gang i klodens naturlige processer, vurderer forskerne, at jordens gennemsnitstemperatur vil stige 4-5 grader C i forhold til før industrialiseringen og vandstanden med 10-60 m.

Nogle af de processer, der sættes i gang, er optøning af permafrost, som indeholder betydelige mængder metangas, reduktion af klodes snedække, som i dag sender en del af solens varme tilbage til rummet og havets evne til at optage CO2. Katherine Richardson, forklarer:

»Fordi det er naturlige processer, kan de sandsynligvis ikke stoppes, når de først er sat i gang. Så det er nu vi skal handle. Med klimaforandringerne har vi vist, at vi som mennesker er i stand til at påvirke jordens systemer. Derfor bør vi også kunne påvirke dem i en positiv retning. Det kræver dog ikke kun, at vi stopper drivhusgas-udledningen, med også, at vi aktivt øger jordens oplagring af CO2. Det betyder rent ud sagt, at der er behov for fundamentale forandringer i vores samfund.«

I dag er jordens gennemsnitstemperatur mere end 1 grad C højere end før industrialiseringen. For hvert 10. år stiger den 0,17 grader C. Forskerne har kigget tilbage i jordens historie, og det viser sig, at den globale temperatur aldrig har ligget stabilt på hvad, der er svarer til 2 grader C over tiden før industrialiseringen.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: