Fra overfiskning til bæredygtighed

FISK – Når fiskere og forskere går sammen, så rykker det, fortalte marinøkolog Jane Lubchenco på Sustainability Science Congress i København.

Marineøkolog Jane Lubchenco på talerstolen på kongressen i København. Foto: Lizette Kabré

Når medierne beskæftiger sig med fiskeri, er det ofte negative historier om illegalt fiskeri eller overfiskning af bestande. Men faktisk er der en positiv udvikling i gang, kunne marinøkolog Jane Lubchenco fortælle på Sustainability Science Congress, der i disse dage finder sted i København – en kongres med 600 forskere og studerende fra 50 forskellige lande.

Jane Lubchenco er professor på Oregon State University i USA og har, ud over en lang karriere som forsker, også været en af præsident Barack Obamas videnskabelige rådgivere og leder af NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration i USA.

Stadig store problemer
Jane Lubchenco lægger ikke skjul på, at der fortsat er store problemer med at gøre fiskeri til et bæredygtigt erhverv:

- I 1950 kunne man med god ret tale om bæredygtigt fiskeri, men i dag er næsten alle fiskemuligheder fuldt udnyttede eller overudnyttede. I 1950 var langt det meste fiskeri kystnært, men vi er rykket længere og længere ud, og vi fisker dybere og dybere. I dag henter vi fisk op fra mere end 200 meters dybde, fortalte Jane Lubchenco.

Vi fanger 78 millioner tons fisk i verdenshavene hvert år, men vi har nået en grænse, for selv om vi fisker mere og mere, fanger vi mindre. Ikke desto mindre ser Jane Lubchenco klare tegn på, at udviklingen er ved at vende, for mens forskerne i år 2000 kunne notere, at 92 bestande var overfiskede, så var tallet i 2013 faldet til 40, og 34 bestande er nu ved at blive genopbygget.

Fishing smarter, not harder
Forklaringen er ifølge Jane Lubchenco et langt bedre samarbejde mellem forskere og fiskere. Forskerne har indset, at deres forskning skal være praktisk anvendelig, og fiskerne har indset, at det handler om “fishing smarter, not harder”, som Jane Lubchenco udtrykte det.

Rigtig mange steder i verden er man desuden gået over til det, der kaldes rettighedsbaseret fiskeri, hvor rettighederne til en bestemt mængde fisk kobles til den enkelte fisker, et kooperativ eller et fartøj. Det har vist sig at være en rigtig god model, fortalte Jane Lubchenco og nævnte som eksempel, hvordan det i Belize har ført til et meget stort fald i illegalt fiskeri og til at 90 % af fangsten nu indrapporteres.

Illegalt fiskere er et kæmpe problem
Illegalt fiskeri er stadig et kæmpestort problem. Det illegale marked skønnes at være på 10-23 milliarder dollars om året, men også på det felt sker der ifølge Jane Lubchenco store fremskridt. Interpol har fx oprettet en enhed, der skal bekæmpe illegalt fiskeri, og foreløbig 11 lande er gået sammen om aftaler, der skærper kontrollen med landinger i havnene.

1 % af verdenshavenes areal er fuldt beskyttet, og det er efter Jane Lubchencos mening alt for lidt – hun så gerne arealet mangedoblet, fordi de beskyttede arealer fungerer som en art refugier for mange fisk, men alt i alt er hun optimist:

- Det så håbløst ud for nogle årtier siden, men nu begynder der at komme flere fisk i havene takket være engagerede forskere, fiskere, industri, regeringer og NGO’er. Det er et godt eksempel på, at vi godt kan ændre vores adfærd i en bæredygtig retning, sagde Jane Lubchenco.

Dette er den anden af tre artikler fra Sustainability Science Congress.

 

Værd at vide om fisk

Halvdelen af verdens fisk er opdrættede

  • Hver syvende indbygger på Jorden har fisk som deres primære kilde til proteiner, og flere og flere af de fisk, vi spiser, er opdrættede – faktisk stammer halvdelen af verdens forbrug af fisk nu fra akvakulturer.
  • Over 250 arter er det efterhånden lykkedes at opdrætte, fortalte marinøkologen Jane Lubchenco, og det er bestemt ikke uden problemer.
  • Rejefarme ødelægger fx mange steder i verden mangroven, ligesom der fanges masser af vilde fisk for at skaffe foder til de opdrættede fisk.
  • Certificering af akvakulturer ser ud til at være et virkemiddel, der kan gøre akvakulturer mere bæredygtige.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: