Eva Kjer har fjernet hver tredje miljølov

Miljø- og fødevareministeren har på et halvt år fjernet hver tredje lov og bekendtgørelse i sit ministerium. Nu er der ryddet op, siger Eva Kjer Hansen. Foreløbig er der ingen grund til bekymring, siger Socialdemokraterne.

Eva Kjer Hansen har grønt lys fra Socialdemokraterne til at forenkle lovgivningen, så længe det ikke går ud over beskyttelsesniveauet. Foto: Claus Bjørn Larsen

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har, som hun selv udtrykker det, haft gang i »den store juridiske motorsav«. På ganske få måneden har hun fældet hver tredje lov og bekendtgørelse i lovjunglen inden for miljø- og fødevareområdet. Tidligere var der næsten 2.400 love og bekendtgørelser. Nu er der 1.500 tilbage.

- Da jeg ankom til ministeriet var det nærmest umuligt at finde rundt i de mange love og bekendtgørelser. Nu er der ryddet op, siger Eva Kjer Hansen

Ifølge hende er brugervenligheden blevet langt større. Målet har været overskuelighed uden at slække på beskyttelsesniveauet.

- Det er ikke mindst til gavn for almindelige borgere og mindre virksomheder, der ikke har råd til en juridisk rådgiver. Ved at rydde op styrker vi deres retssikkerhed, og vi gør det nemmere for virksomheder at komme hurtigt i gang, mener hun.

Ministeren proklamerede allerede i efteråret, at hun vil luge grundigt ud i de mange love og bekendtgørelser for natur, miljø og fødevareindustri.

Fra 2.400 til 1.500 love
Tidligere var der næsten 2.400 love og bekendtgørelser. I dag er de sammenskrevet til omkring 1.500.

Ministeren nævner som eksempel miljøbeskyttelsesloven, der tidligere bestod af en hovedlov og 28 ændringslove, så man skulle slå op i 29 forskellige love for at finde ud af, hvad loven indeholdt. Nu er miljøbeskyttelsesloven samlet i én lov, og ifølge Eva Kjer er det sket uden at beskyttelsesniveau eller indhold er ændret.

Samtidig er gamle irrelevante bekendtgørelser blevet fjernet. Det gælder eksempelvis bekendtgørelsen om Depotrådets sammensætning og virksomhed. Den er fjernet, da Depotrådet blev nedlagt i 2013.

Socialdemokraterne: Ingen grund til bekymring
Foreløbig er der ingen grund til at være bekymret over ministerens oprydningsiver, mener Socialdemokraternes miljøordfører Maja Panduro.

- Det synes jeg er klogt og fornuftigt. Det var et arbejde, vi også selv var optaget af, da vi sad i regering. Vi følger nøje ministerens arbejde og har for nylig haft en samråd med Eva Kjer, hvor hun har forsikret os om, at denne oprydning drejer sig om gamle love og bekendtgørelser, som ikke længere er aktuelle, eller love og bekendtgørelser, som overlapper hinanden.

- Så længe ministeren ikke slækker på reglerne, men blot forsøger at skabe sammenhæng og overskuelighed til gavn for os alle, er vi helt indforstået med arbejdet, understreger Maja Panduro.

Vil reformere hele lovgivningen
Oprydningsarbejdet er kun det første skridt i Eva Kjer Hansens bestræbelser på at forenkle lovgivningen. Næste skridt er en reform af hele miljø- og fødevarelovgivningen.

Inden udgangen af 2016 vil miljø- og fødevareministeren fremlægge et bud på en mere enkel, overskuelig og sammenhængende lovstruktur.

- Der er alt for mange love på miljø- og fødevareområdet, der slet ikke er tænkt sammen. Vi skal overveje, hvordan vi kan indrette lovgivningen på en ny, bedre og mere sammenhængende måde til gavn for borgere, virksomheder og organisationer. Det skal selvfølgelig ske i samarbejde med interessenter og eksperter, siger Eva Kjer Hansen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: