EU slukker for glødepæren

ENERGI – Glødepæren er snart fortid. Nye energieffektivitetskrav betyder, at den traditionelle glødepære gradvis udfases af markedet. Nye LED-pærer er på vej til at bide sig fast på markedet.

LED har en række fortrin i forhold til andre lyspærer. LED-pæren holder længere, sparer energi og indeholder ikke kviksølv. Foto: Colourbox

Der er nu enighed i EU om at erstatte den almindelige glødepære med mere energieffektive alternativer. Allerede fra september 2009 forventes nye energieffektivitetskrav til pærer og andre lyskilder at træde i kraft.

- Det er en rigtig god beslutning, som Danmark og de øvrige medlemslande er nået frem til sammen med Kommissionen. Ved gradvist at stoppe for salg af almindelige glødepærer viser EU vejen frem. Og selvom det kan virke småt, så er denne stramning endnu et bidrag til, at EU kan nå sit mål om 20 pct. energibesparelser i 2020, siger klima- og energiminister Connie Hedegaard.

Store besparelser
Med de ny regler opnår EU’s medlemslande betydelige energibesparelser, mindsker klimapåvirkningen, og forbrugerne sparer penge. For danske hustande vil det betyde, at 40 procent af elforbruget til belysning vil være sparet i 2020.

EU-Kommissionen vurderer, at lyskildernes øgede energieffektivitet som helhed fører til, at EU sparer 39 TWh i 2020, svarende til 1,2 gange Danmarks nuværende årlige elforbrug. Samtidig mindskes udledningen af kviksølv med 1,6 tons årligt, og forbrugernes elregning bliver cirka 5,3 mia. € mindre sammenlignet med uændrede krav.

LED vinder frem
EU’s medlemslande og EU-Kommissionen blev den 8. december 2008 enige om energieffektivitetskrav til lyskilder, som primært anvendes i private husholdninger. Fra 1. september 2009, hvor de ny regler forventes at træde i kraft, skal lyskilderne opfylde en række energieffektivitetskrav, der betyder, at den traditionelle glødepære gradvis udfases af markedet.

Der er flere alternativer til glødepæren. Udover de allerede kendte energisparepærer er det i dag muligt at købe halogenglødepærer, og lyskilder baseret på lysdioder, de såkaldte LED-lyskilder, er på vej til at bide sig fast på markedet.

- Forbrugerne kan fortsat vælge mellem forskellige typer lys. De forbrugere, som lægger vægt på lyskvalitet, kan vælge halogenbaserede lyskilder i stedet for glødepæren. Det er et ekstra plus ved beslutningen, at forbrugeren ikke bliver begrænset, siger Connie Hedegaard.

Grib chancen
Samtidig opfordrer hun designere og producenter til hurtigt at tage de nye krav til sig og gribe chancen for at prioritere energieffektivitet højt. Det kan give forretningsmæssige fordele, mener hun.

Designere og producenter af lamper og lyskilder vil med den gradvise stramning af kravene også få mulighed for at udvikle armaturer, som så at sige er født til de nye lyskilder.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: