Skrotningsordning for oliefyr sikrer lavere CO2-udledning

ENERGI – Regeringen har afsat en pulje på 400 millioner kroner til udskiftning af oliefyr med mere moderne og klimavenlig energisystemer.

Med den nye ordning sikrer vi, at folk får en større tilskyndelse til at skifte deres gamle oliefyr ud med f.eks. varmepumpe eller solvarme., siger Connie Hedegaard. Foto: OK

Regeringen øremærker 400 millioner kroner i en pulje, som skal få os til at skortte de gamle oliefyr til fordel for moderne, klimavenlige energistystemer som for eksempel varmepumper og solceller.

Pengene er sammen med en pulje på 360 millioner kroner til energirenovering af statslige bygninger  en del af den aftale om finansloven, som regeringen og Dansk Folkeparti netop har indgået.

Den nye skrotningsordning betyder, at der ydes et tilskud ved skrotning af et eksisterende, ineffektivt oliefyr og erstatning af dette med mere moderne og klimavenlige energisystemer, som f.eks. en varmepumpe eller et solvarmeanlæg i kombination med et nyt fyr (olie-, gas- eller træpillefyr).

Mange penge at hente på varmeregningen
Alternativt kan husstanden tilkobles fjernvarmesystemet, hvor det er muligt.

»Med den nye ordning sikrer vi, at folk får en større tilskyndelse til at skifte deres gamle oliefyr ud med f.eks. varmepumpe eller solvarme. Jeg tror, at det her vil hjælpe rigtig mange til at se, at der faktisk er mange penge at hente på varmeregningen, selvom det kræver en investering her og nu«, klima- og energiminister Connie Hedegaard.

»Hvis man vælger en energieffektiv løsning, når man udskifter sit gamle oliefyr, så er der en lang række gevinster at hente – både for den enkelte forbruger, for klimaet og for den danske beskæftigelse. Det er et skridt på vejen ud af den økonomiske krise og samtidig et skridt mod en mindre afhængighed af fossile brændsler«, siger hun.

Fordele for Danmark og den enkelte borger
Ifølge hende vil det for det første sikre en lavere CO2-udledning, og hjælpe med til, at Danmark når sine klimamål.

For det andet betyder det en lavere udgift til varme på langt sig, og derved også en ekstra gevinst i forbrugernes lommer.

- Og for det tredje vil det det mindske afhængigheden af olie, og sikre en bedre forsyningssikkerhed i Danmark, når vores egen produktion af olie falder, siger Connie Hedegaard.

Den nye ordning skal træde i kraft, så hurtigt som muligt, så der kan søges om og modtages tilskud i god tid inden den kommende fyringssæson i 2010/2011. Værdien af skrotningsbeviset vil være i størrelsesordenen 15-25 pct. afhængig af den valgte teknologi.

Ordningen vil blive etableret hurtigst muligt, lover klima- og energiministeren.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: