EU skærper regler for farlig kemi i legetøj

MILJØ – EU-lande er blevet enige om at stramme reglerne for brugen af det farlige stof bisphenol A i legetøj til små børn.

EU strammer reglerne for farlig kemi i legetøj til små børn. Foto: Colourbox

Den europæiske fødevareautoritet, EFSA, har revurderet farligheden af bisphenol A. Vurderingen viser, at grænsen for afgivelse af bisphenol A i legetøj ikke er tilstrækkelig lav. Derfor har EU’s medlemslande nu besluttet, at grænseværdien for stoffet skal sænkes.

- Børn er særligt sårbare overfor skadelige kemikalier som bisphenol A, og derfor er jeg glad for, at vi nu i EU er blevet enige om at skærpe grænsen for afgivelsen af stoffet i legetøj til små børn. Vi skal sikre en fornuftig europæisk regulering af skadelige stoffer, så danskerne får den bedst mulige forbrugerbeskyttelse, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Det kemiske stof bisphenol A kan nedsætte muligheden for at få børn og er under stærk mistanke for at være hormonforstyrrende. Siden 2010 har stoffet været forbudt i Danmark i emballage og beholdere til fødevarer, som børn under tre år kan komme i kontakt med, og stoffet har siden 2011 været forbudt i sutteflasker i EU.

Forbud i kasseboner
I juni besluttede EU at forbyde brugen af bisphenol A i kasseboner. Det betyder, at især butiksmedarbejdere, men også forbrugerne, nu bliver bedre beskyttet. Danmark har i den sammenhæng bidraget med vigtig viden, som har dannet grundlag for forbuddet, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

- Vi får hele tiden ny viden om kemiske stoffers risici. Når vi gør det, spiller vi den viden ind til EU, så vi på europæisk plan kan få en stærk regulering af den problematiske kemi. Langt de fleste produkter, vi omgiver os med, er produceret uden for Danmarks grænser, så derfor er det vigtigt, at vi fra dansk side bruger vores kræfter på at få regler på EU-niveau, som giver den bedste beskyttelse af danske forbrugere, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: