Farlig kemi i hverdagen truer dit barns hjerne

FARLIG KEMI – Vi kan ikke fortsætte med at spille højt spil med vores børns helbred. Der er behov for ny lovgivning, mener førende forskere, der er bekymrede over den cocktail af kemikalier, der påvirker os i dagligdagen.

Forskere og eksperter er bekymrede over, hvad de mange kemikalier betyder for børnenes hjerneudvikling. Grafik: CHEM Trust

Det er kendt, at stoffer som bly og PCB, der længe har været forbudt, kan skade hjernen. Mange mennesker har gennem tiden været udsat for en så høj udsættelse, at det har skadet deres hjerners funktion. Nu er der voksende bekymring for, at en række såkaldt nye kemiske stoffer, som vi udsættes for til daglig, kan have samme virkning på hjernen.

Forskere og eksperter er særligt bekymrede for børn, som er mere sårbare, fordi deres hjerne er under udvikling.

En ny rapport fra CHEM Trust sætter fokus på kombinationseffekterne af en række kemiske stoffer, som mistænkes for at skade udviklingen af hjernen. Det drejer sig om stoffer i fødevarer og produkter, som anvendes i hjemmet, i skolen og på kontoret. Påvirkningen, som vil kunne undgås, resulterer blandt andet i ADHD og lavere IQ.

Det oplyser Det Økologiske Råd i en pressemeddelelse.

Rapporten giver også råd til forbrugerne om, hvordan man kan reducere udsættelsen for disse stoffer. Den anbefaler blandt andet, at man spiser økologiske fødevarer og undgår kemiske sprøjtegifte (pesticider), og at man så vidt muligt vælger miljømærkede produkter med Svanen eller Blomsten.

Vi skal beskytte fremtidens hjerner
- Udviklingen af fremtidige generationers hjerner er truet, siger  siger Dr. Michael Warhurst, der er direktør i den britiske CHEM Trust.

- Vi har brug for, at EU’s beslutningstagere udfaser grupper af kemikalier, der er mistænkt for skadelige effekter, fremfor langsomt at begrænse brugen af et enkelt kemikalie ad gangen. Vi kan ikke fortsætte med at spille højt spil med vores børns helbred, understreger Michael Warhurst.

Blandt de farlige kemiske stoffer er de såkaldte bromerede flammehæmmere (BFR), som er en gruppe stoffer, der bruges til at beskytte møbler, elektronik og byggematerialer mod brand.

Det gælder også de per- og polyfluorerede stoffer (PFC), der bruges til slip-let overflader på køkkenredskaber eller på overtøj og emballage.

De værste kemikalier i denne gruppe er allerede forbudt i EU, men tilsvarende nye kemikalier i denne gruppe er påvist i støv og i blodprøver, og er derfor nu under mistanke for lignende effekter.

Phillippe Grandjean: Den nuværende generation har ansvaret

Professor Phillippe Grandjean fra Syddansk Universitet og professor Barbara Demeneix fra forskningsenheden ved Det Naturhistoriske Museum i Paris har kvalitetstestet rapporten.

Ifølge Det Økologiske Råd, er rapporten kvalitetssikret af to anerkendte forskere på området. Nemlig den danske  professor Phillippe Grandjean fra Syddansk Universitet og professor Barbara Demeneix fra forskningsenheden ved Det Naturhistoriske Museum i Paris.

- Vores eksponering af skadelige kemikalier har nået et hidtil uset højt niveau fra adskillige kilder. De er allestedsnærværende og er til stede fra fosterstadiet og resten af livet, siger Barbara Demeneix, Paris.

- Den nuværende generation har ansvaret for at beskytte fremtidens hjerner. Jeg vil insistere på at forsigtighedsprincippet skal anvendes for at beskytte den næste generations hjerner, understreger Phillippe Grandjean fra Syddansk Universitet.

Lovgivningen tager ikke højde for den kombinerede effekt
Ifølge rapporten udsættes børn konstant for en cocktail af kemikalier, som potentielt kan virke sammen. Selv om kemikaliereguleringen i EU regnes for den bedste på global plan, er der endnu ikke taget højde for den kombinerede effekt af mange forskellige kemiske stoffer.

CHEM Trust-rapporten forslår, at udfordringen med de hjerneskadende kemikalier kan håndteres ved, at politikerne hurtigere sætter ind med lovgivning og regulering af brugen af de mistænkte skadelige kemikalier. Blandt andet ved at udfase hele grupper af stoffer i stedet for at regulere dem enkeltvis.

Rapporten understreger også behovet for udvikling af nye metoder til at identificere problematiske kemiske stoffer.

 

Rapporten anbefaler

  • Hurtigere sagsbehandling for forbud mod mistænkt skadelige stoffer, blandt andet ved at behandle grupper af tilsvarende stoffer og ikke kun de enkeltstoffer, som vi ved mest om.
  • Sikre at sikkerhedstest af kemikalier inkluderer en evaluering af effekten på hjernens udvikling.
  • Øget opmærksomhed på behovet for skrappere regulering af kemikalier i kontakt med fødevarer, så som mad-emballage.

 

Sådan undgår du farlig kemi:

  • Spis økologiske fødevarer og undgå sprøjtegifte (pesticider).
  • Lad ikke børn lege med kassebonen, da de dermed kan udsættes for Bisphenol A.
  • Vælg miljømærkede produkter (Svanen eller Blomsten), når det er muligt.
  • Gør rent i dit hjem ofte, så opbygning af støv undgås. Støv virker som en svamp, der suger kemikalier til sig.

 

Læs rapporten:

No Brainer – The impact of chemicals on children’s brain development: a cause for concern and a need for action

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: