Grøn energiteknologi sælger godt

TEKNOLOGI – Danmarks eksport af grøn energiteknologi er steget til næsten 33 milliarder kroner. Mere end halvdelen er grøn energiteknologi, viser nye tal.

Eksporten af grøn energiteknologi stiger. /Illustration: Colourbox

Danmarks eksport af energiteknologiske løsninger stiger fortsat. Sidste år voksede eksporten 1,2 procent til 61,1 milliarder kroner. Mere end halvdelen af eksporten var grøn.

Næsten fem-doblet på ti år
Eksporten af grøn energiteknologi i form af vedvarende energianlæg og energieffektive løsninger er de sidste 10 år vokset fra 6,9 milliarder kroner i 2002 til 32,5 milliarder kroner i 2012. Den grønne energiteknologi står altså for over halvdelen af den samlede eksport af energiteknologi.

Det fremgår af en analyse fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og DI Energibranchen.

Analysen, ”Energiteknologieksport 2012”, indeholder for første gang en opdeling af eksporten af energiteknologi, der viser hvor meget af eksporten, der er grøn.

Væsentlig bidrag til dansk økonomi
Ifølge ministeriet yder eksporten af energiteknologi et væsentligt bidrag til dansk økonomi. Danske virksomheder har øget eksporten af energiteknologi til EU-lande med 2,5 procent fra 2011-2012. Storbritannien, Tyskland og Sverige er de største aftagere.

Grøn omstilling
- EU er energibranchens største eksportmarked og aftager over 60 procent af den danske eksport af energiteknologi. EU står midt i en grøn omstilling, som øger investeringerne i energisektoren. Den udvikling står danske leverandører godt placeret til at drage nytte af, siger branchedirektør Hans Peter Slente, DI Energibranchen.

- Men vi oplever stadig mange barrierer, og der er behov for yderligere harmonisering og et stærkere indre marked for energi og energiteknologi inden for EU. Ikke mindst er der behov for at skabe klarhed om EU’s klima- og energipolitiske mål og virkemidler frem mod 2030, siger Peter Slente.

Danmark har de sidste 10 år har haft den største vækst i eksporten af grøn energiteknologi blandt de såkaldte ‘EU15-landene’, viser analysen

Udfordringer på vækstmarkeder
- Analysen viser, at danske energiteknologiske virksomheder fortsat har udfordringer på de globale vækstmarkeder, siger energi- og klimaminister Martin Lidegaard.

- Regeringen har et stærkt fokus på indsatsen på netop vækstmarkederne. Det skal vi blive ved med. Og vi skal samtidig se på, hvordan vi kan gøre mere f.eks. som led i opfølgningen på de vækstteams, som regeringen har nedsat, siger han.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: